Afgelopen april ging de uitvoering van het scholenprogramma in de gemeente Eemsmond officieel van start. Aanleiding was het versterken van de twaalf scholen, hoewel deze al wel voldoen aan de minimale veiligheidseisen van aardbevingsbestendigheid.

Het scholenprogramma biedt ook een mooie kans om de scholen te moderniseren en te verduurzamen. De NAM stelde geld beschikbaar voor de versterking. Vanuit het rijk kwam er daarnaast geld om de scholen toekomstbestendig te maken. In de afgelopen maanden is er veel overleg geweest tussen schoolbesturen en gemeente en is overeenstemming bereikt over de besteding van het geld.

Gemeente en schoolbesturen hebben een ambitie voor nieuwbouw van drie schoollocaties, door het slim combineren van beide budgetten. Het gaat hierbij om de scholen in Usquert, Roodeschool en Warffum. Er vinden op dit moment nog afrondende gesprekken plaats met de NAM over de manier waarop de vernieuwing uitgevoerd kan worden. In Uithuizermeeden is het traject voor de nieuwe dr. Damschool ondertussen gestart. Omwonenden krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te praten over de plannen.

Hoe blijven inwoners op de hoogte? In de Ommelander Courant staat elke laatste week van de maand de rubriek 'Eemsmond verbindt', ook beschikbaar als digitale nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven via de speciale webpagina: www.eemsmond.nl/versterken. Hier wordt straks ook alle informatie over het scholenprogramma verzameld

Lees verder >>>       eemsmond.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.