Voorzitter.

WEC voorgesteld besluit : Wel of geen wensen en bedenkingen ten aanzien van het Wereld Erfgoed Centrum en een garantstelling door onze gemeente van 9 miljoen euro.

Er is wat commotie over daarom willen wij benadrukken dat het dus een garantstelling is en geen directe investering in het WEC van 9 miljoen euro. Voorzitter, laten we ervan uitgaan dat de wens is dat er een impuls komt voor het wereld erfgoed Waddenzee en onze gemeente. Een toeristische spinoff op het gebied van beleving,educatie,informatie en het besef dat onze leefomgeving kwetsbaar is en wij er raadzaam mee om moeten gaan.

Maar na wenselijke gedachten hebben we ook positief kritische bedenkingen. Het rapport van Ecores laat een vrij positief geluid horen met als generale uitkomst wij lopen weinig risico als gemeente maar al met al risico.

Daarom zouden wij het college graag de volgende wens bedenkingen mee willen geven.

1: Het bedrag voor de garantstelling genoemd als 9 miljoen euro is de max moet op een bepaald moment naar beneden en kan niet omhoog.

2: Een opstarttijd van max 5 jaar voor het WEC is voor ons acceptabel dus aflossingsvrij.

3: Na die opstarttijd van 5 jaar inlossen op de lening zodat de gemeentelijke garantstelling minder risicodragend wordt naar nul op de meter. Garantstelling voor de looptijd van de lening lijkt ons niet gewenst.

4: Ecores noemt in haar rapport 80% van de verhuurde ruimtes moeten voor de start van de bouw gecontracteerd zijn zo zien wij dat ook.

5: Als na een positief besluit van de raad en als het WEC daadwerkelijk wordt gebouwd dan direct na realisatie een executie en of een marktwaarde vaststellen en dat aan de raad doen toekomen.

6: Kijk nog eens kritisch naar de mogelijkheden op het gebied van bestemmingsplan en omgevingsvisie als onverhoopt het pand een andere bestemming moet krijgen. Is er bv nog ruimte voor een tweede hotel in de haven. De wereld om ons heen verandert sneller dan onze omgeving en bestemmingsplannen.

7: Ook willen wij meegeven dat de financiële gang van zaken bij het WEC adequaat wordt gemonitord zonder verslappen en compromissen. En het spreekt dat de raad direct wordt ingelicht bij positieve en zeker bij negatieve veranderingen.

8: Gevolgschade vertrek ZHC voor het dorp Pieterburen. Als antwoord kregen we er wordt over na gedacht. Ons advies denk er niet te lang over na en maak samen met de ZHC een concreet plan van aanpak en zorg voor een goede invulling laat geen toeristisch gat achter. De investeringen in Pieterburen gedaan door ondernemers en particulieren zijn mede gestoeld op de aanwezigheid van het ZHC.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.