Verordening winkeltijden

In de besluitvormende vergadering op 24 april is onderstaand amendement, ingediend door CDA en SP, aangenomen. 

He college stelt een verruiming van de winkeltijden voor op zon- en feestdagen middels een algemene vrijstelling. Wat men zou kunnen lezen dat de winkels dan 24 uur open kunnen zijn.

Het is wat ons betreft merkwaardig en niet gewenst om op zon- en feestdagen ruimere openingstijden te hanteren dan op werkdagen. Door op werkdagen en op zon- en feestdagen dezelfde openingsmogelijkheden te hanteren, nl. tussen 6.00 uur en 22.00 uur, wordt eenduidigheid gecreëerd. dat zien we graag opgenomen in de verordening. Ook het uitgangspunt van de landelijk geldende Winkeltijdenwet is dat de winkels op zon- en feestdagen voor 6.00 uur en na 22.00 gesloten zijn.

Amendement 

Onderwerp: Verordening Winkeltijden gemeente Het Hogeland

 

De raad van de gemeente Het Hogeland in vergadering bijeen op 24 april 2019,

behandelend ter besluitvorming agendapunt 6 Verordening Winkeltijdenwet.

De raad heeft in de opiniërende vergadering van 10 april jl het raadsvoorstel besproken aangaande de verruiming van de winkeltijden, met name op de zon- en feestdagen.

Om de openingstijden voor de zon- en feestdagen gelijk te stellen aan de werkdagen, stellen wij onderstaande wijziging voor.

 

Voorstel aanpassing Verordening winkeltijden gemeente Het Hogeland 2019;

 

Oorspronkelijke tekst Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

·        Voor de in artikel 2 van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen.

 

De tekst onder artikel 2 te wijzigen in:

·        Voor de in artikel 2 van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen tussen 6.00 uur en 22.00 uur.

 

Namens de fractie van

CDA Het Hogeland

SP Het Hogeland

 

 

Bijdrage in de raadsvergadering van 10 april door Peter Ritzema:

Het college stelt voor om een algemene vrijstelling te verlenen voor alle winkels op zon- en feestdagen. Eerlijk gezegd is dit voor ons best een lastig dilemma.

Wij hechten veel waarde  aan de zondagsrust. Niet alleen vanuit geloofsovertuiging, maar ook om tegenwicht te kunnen bieden aan de 24-uurs economie. Voor bijvoorbeeld de kleine ondernemer of de werknemer. Moeten winkels dan perse 7 dagen in de week open zijn? Waar ligt de grens?

Aan de andere kant willen we inwoners en ondernemers ruimte bieden. Dan mogen we toch ook verwachten dat er met respect wordt omgegaan met verschillende opvattingen en meningen. Dat inwoners en ondernemers hierin een eigen afweging kunnen maken, waarbij er altijd sprake is van keuzevrijheid.

De zondagopenstelling is niet nieuw in het grootste gedeelte van het Hogeland. Er is dus al ervaring opgedaan. Neem nu bijvoorbeeld de situatie in het dorp Winsum. Daar geldt al een algemene vrijstelling, maar dat wil niet zeggen dat alle winkels open zijn op zondag. Alleen de supermarkten en een woonwinkel zijn vanaf 11:00 of 12:00 open. De rest van de winkels is gewoon de hele zondag dicht. In andere dorpen van onze gemeente zoals Zoutkamp, Pieterburen en Lauwersoog is vooral toerisme een argument om ook in de ochtend open te zijn. De situatie verschilt dus. Alhoewel we liever een beperktere zondag openstelling hadden gezien begrijpen we dat dit lastig is.

Samengevat voorzitter, van ons hoeven de winkels niet 7 dagen in de week open te zijn. Waar het om gaat is dat inwoners en ondernemers zelf een eigen afweging kunnen maken en dat keuzes worden gerespecteerd. Een dag voor rust en bezinning kan in onze ogen in ieder geval nooit kwaad.

Op 24 april ligt de verordening voor ter besluitvorming. 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.