Woonplaats: UITHUIZEN

Het raadslidmaatschap is mij op het lijf geschreven".

Ik sta graag in contact met mensen en wil iets voor een ander kunnen betekenen. Politiek heeft grote invloed op ons dagelijks leven maar ook op onze toekomst. Ik wil daar graag over meepraten en er invloed op kunnen uitoefenen; niet stilzitten maar meedoen! Het betrekken van inwoners op allerlei onderwerpen vind ik zeer belangrijk.

​Er wordt veel gesproken over vergrijzing van onze provincie en leefbaarheid komt in de dorpen onder druk te staan; met name voor ouderen en kwetsbaren. Ik zie het juist als een opdracht om het tij te keren. We moeten niet denken in krimp en vergrijzing maar in kansen en vergroening. Daarbij moeten we zorgen dat jongeren niet wegtrekken; zij moeten zich hier kunnen ontwikkelen en hier kunnen wonen en werken. Ook zet ik mij in voor het behoud van de Groninger cultuur en de Grunniger toal, het vormt de identiteit van onze provincie en daar mogen we trots op zijn.

Ik wil graag samen met u aan de slag voor onze mooie gemeente!

Mijn speerpunten:

  • Optimale ontwikkeling en ruimte voor het MKB en goed contact met de ondernemers. Zorg voor maatwerk.
  • Leefbaarheid in de dorpen ondersteunen en bestaande voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden.
  • De gemeentelijke diensverlening is dichtbij en goed toegankelijk. Heldere communicatie met inwoners moet goed en snel verlopen.

Sinds 2005 ben ik actief voor het CDA in de gemeente Eemsmond. Eerst in diverse bestuursfuncties zoals secretaris en campagneleider, maar vanaf 2014 als raadslid. In het verleden ben ik ook 10 jaar secretaris geweest van de Handelsvereniging Uithuizermeeden. Vanuit die functie is mijn interesse in de politiek ontstaan. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de Vereniging van Groninger Gemeenten als management assistent. 

Het CDA is een moderne volkspartij die midden in de samenleving staat. Zichtbaar zijn, aanspreekbaar en aanwezig zijn bij verschillende activiteiten, informatiebijeenkomsten en bewonersinitiatieven is belangrijk. Een plek zoeken tussen de inwoners en de politiek en daarin vooral mezelf zijn vind ik van heel groot belang; mensen mogen weten wat ze aan mij hebben.

De uitgangpunten gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap onderschrijf ik volledig. Een samenleving vormen we met elkaar, ieder naar zijn eigen kunnen en waar we elkaar helpen. Daarbij vormt het rentmeesterschap de duurzame basis; niet alleen met aandacht voor onze leefomgeving (aarde, natuur) maar zeker ook in duurzame relaties van mens tot mens, aandacht voor elkaar.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.