WINSUM

Geboren en getogen Winsumer. Groot liefhebber van het waddengebied en de dorpen, hun bewoners en activiteiten. De gemeente Het Hogeland is een prachtige gemeente met mogelijkheden op alle vakgebieden. De grootte van de gemeente is voor de burgers en de bedrijven ideaal (ik heb tweemaal een gemeentelijke herindeling mogen meemaken) en biedt kansen die tot nu toe niet tot de mogelijkheden behoorden. Denk hierbij b.v. aan de mogelijkheden die recreatie, cultuur en historie van het gebied gezamenlijk bieden om van dit gebied een aantrekkelijk vakantie en bezoekers gebied te maken. Daarnaast is het een gebied waar bedrijvigheid in vele vormen tot werkgelegenheid leid.

Ik wil mij inzetten om van de mogelijkheden die deze nieuwe gemeente te bieden heeft samen met de bewoners en bedrijven maximaal gebruik te maken. Dat betekent samen werken aan een gemeente waar het plezierig wonen, werken en recreëren is. Dat is een drive die ik samen met de andere kandidaten van het CDA deel en die zijn opgenomen in het verkiezingsprogramma. Natuurlijk heb ik ook nog hobby,s zoals fotografie, motor en trike rijden, lezen, reizen, muziek en natuurlijk de kleinkinderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.