Woonplaats: Kloosterburen

Tel: 06-23800405

email: kor.berghuis@raadhethogeland.nl

 

Ik ben in 1959 geboren en getrouwd met Truus. Vader van 2 dochters die ondertussen beiden zelf ook getrouwd zijn en de trotse opa van Lars. Tussen Molenrij en Wehe-Den Hoorn heb ik samen met mijn broer een landbouwbedrijf waar de pootaardappelen de kurk van het bedrijf zijn. Sinds mijn wethouderschap vanaf 2010 ben ik minder actief op het bedrijf aanwezig en beperkt zich dat tot de poot- en zaaiwerkzaamheden en tijdens de oogst. Mijn hart ligt trouwens nog steeds in het bedrijf en de natuur waar je dagelijks in mag werken.

Het besturen is mij met de paplepel ingegeven en ben bestuurslid van diverse maatschappelijk verenigingen geweest zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk. Met veel plezier ben ik jarenlang als bestuurslid betrokken geweest bij het christelijk primair onderwijs in de gemeenten De Marne, Eemsmond, Bedum en Winsum.

Een mooie en vooral dankbare periode was het voorzitterschap van het christelijke recreatiewerk op Lauwersoog. Voor de ingewijden beter bekend als de Witte Tent. Geweldig om zomers op zondagen samen met een team van mensen toeristen en mensen uit de omgeving de mogelijkheid te bieden om tentdiensten en sing-in’s te bezoeken midden in de natuur in Gods schepping.

Vanaf 1990 ben ik actief voor het CDA in de gemeente De Marne in diverse functies zoals bestuurslid, commissielid, raadslid, fractievoorzitter en zoals al vermeld de laatste 2 periodes als wethouder. Mijn motivatie om actief bezig te zijn in de politiek is om samen met mensen te komen tot een mooie gemeente waar het prettig wonen en werken is. Het luisteren naar mensen en initiatieven die van onderaf komen zijn voor mij essentieel om samen te kijken naar mogelijkheden om iets gerealiseerd te krijgen.

Vaak zit het niet in grote zaken, maar in de kleine dingen. De gemeente moet ten dienste staan van de burgers en de bedrijven, waarbij uiteraard wel oog moet zijn voor de verschillenden belangen. Het contact met mensen vind ik persoonlijk zeer belangrijk.

Politiek bedrijf je niet in de raadzaal of collegetafel. Politiek bedrijf je in het veld en bij de mensen thuis. Politiek doe je niet voor jezelf, nee politiek doe je voor de gemeenschap. In de nieuwe gemeente wil ik samen met de andere CDA raadsleden midden in de samenleving staan en uitgaan van het ja mits principe. De gemeente Het Hogeland biedt op velerlei gebied prachtige kansen en uitdagingen en daar wil ik mij samen met anderen voor inzetten.

Mijn motto is: Nait soezen moar doun.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.