Sport

Sport draagt bij aan een gezonde levensstijl en brengt mensen samen. Sportclubs zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen en buurten. Wij maken ons hard voor toegankelijke sportfaciliteiten verspreid over de gemeente. Kinderen en jongeren leren niet alleen op school, maar ook bij verenigingen. Daarom hebben verenigingen een belangrijke taak in de maatschappij. Door zich te ontwikkelen via sport, muziek en/of toneel staan kinderen en jongeren midden in de samenleving en leren zij dat een sterke samenleving betrokkenheid van alle burgers vraagt. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Jongeren die niet de mogelijkheden hebben of ouders die het lidmaatschap niet kunnen betalen willen wij helpen via regelingen vanuit het sociaal domein.

• Toegang tot sport en cultuur moet voor elk kind mogelijk zijn. Daarom moeten eventuele (financiële) hobbels uit de weg worden geruimd.

• We zetten in op toegankelijke en moderne sportvoorzieningen.

• Wij vinden het belangrijk dat sportvoorzieningen goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.