Sterke dorpen.

 

De nieuwe gemeente Het Hogeland kent straks 50 dorpen. Deze dorpen hebben krachtige en vitale dorpsgemeenschappen met eigen visies en daar worden nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van informele zorg, ontwikkeld.

De samenstelling van de bevolking verandert door vergrijzing en ontgroening. Dat legt druk op de vitaliteit van de gemeenschappen, wonen, de leefbaarheid, het onderwijs en voorzieningen in het gebied

Voor leefbaarheid zijn allerlei aspecten van belang. Het voorzieningenniveau in de dorpen is er daar één van. De dorpen kennen diversiteit in het voorzieningenniveau, passend bij het schaalniveau van de dorpen. Een kwalitatief goede woonomgeving met een goede spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen is voor alle dorpen van belang.

Speerpunten:

• Wij dagen de dorpen uit dorpsvisies te ontwikkelen.

• De voorzieningen in de dorpen in stand houden, passend bij het schaalniveau van de dorpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.