De gemeente Het Hogeland is een uitgestrekt gebied. De bereikbaarheid van de diverse dorpen, voorzieningen, de havens, bedrijven, scholen etc. is van groot belang.

Het CDA wil dat naast de bestaande wegenstructuur nadrukkelijk aandacht is voor de veiligheid van alle gebruikers van de diverse wegen. Ook de veiligheid van de dorpen moet worden gewaarborgd. Denk hierbij aan de N361 en de dwarsverbinding Winsum, Ranum, Onderdendam.

Speerpunten:

• Verdubbeling Eemshavenweg (N46);

• De kortsluiting Ranum – Onderdendamsterweg;

• Fietspadplus Winsum – Groningen;

• Veilige verbinding Lauwersoog – Groningen (N361).

• Verkeersveiligheid rond scholen verdient de aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.