• Herbestemming met maatschappelijke meerwaarde van het gemeentehuis.
  • Sportclubs zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen en buurten. Wij maken ons hard voor toegankelijke sportfaciliteiten verspreid over de gemeente.  
  • Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vindt het CDA dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben 
  • Ruimte bieden aan ondernemers op toekomstbestendige bedrijfsterreinen.
  • Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s
  • Bedum kent een rijk verenigingsleven, wij zijn trots op al die mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid. Wij willen het vrijwilligerswerk optimaal faciliteren.
  • Wij vinden een goed onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen noodzakelijk voor een prettige woonomgeving. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt.                                                        
  • Samen met het dorp zoeken naar woningbouwlokaties voor zowel starters, gezinnen en ouderen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.