• Wij stimuleren de ontwikkeling en versterking van Huize Tocama in Uithuizen. Dit project heeft potentie om een centrum voor cultuur, educatie en toerisme te worden.

  • Vakland Het Hogeland geeft alle inwoners van de gemeente Het Hogeland de mogelijkheid om zich (verder) te ontwikkelen. Uithuizen is één van de locaties met een Praktijk,- Leer,- en Ontwikkel Centrum. 

  • Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vindt het CDA dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben, zoals in de wijk Ripperdadrift.

  • Wij vinden een goed onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen noodzakelijk voor een prettige woonomgeving. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt.

  • Sportclubs zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen en buurten.  Wij maken ons hard voor toegankelijke sportfaciliteiten verspreid over de gemeente. 

  • Inwoners houden van hun dorpen. Zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd moeten de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in alle kernen, bijvoorbeeld aan de Ambachtsschoolstraat.

  • Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.

  • Uithuizen staat voor een grote versterkingsopgave, veel huizen worden vervangen voor nieuwbouw. Dit moet samen met de inwoners worden vormgegeven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.