• Visserij museum Zoutkamp verdient een extra zetje in de rug om uit te groeien tot een moderne toeristische trekpleister. 

  • Het project Waterwerken Zoutkamp moet Zoutkamp beschermen tegen het water en biedt kansen op het gebied van toerisme.

  • Havenplaatsen als Zoutkamp en Noordpolderzijl dienen gekoesterd te worden.

  • Verkeersveiligheid is van groot belang in Zoutkamp, vooral in het zomerseizoen als veel toeristen het dorp bezoeken.

  • Inwoners houden van hun dorpen. Zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd moeten de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in alle kernen

  • Zoutkamp kent een rijk verenigingsleven, wij zijn trots op al die mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid.  Wij willen het vrijwilligerswerk optimaal faciliteren. Vierhuizen een klein dorp waar het dorpshuis en de kerk het middelpunt zijn van het dorp en waar men met vereende krachten veel weet te realiseren.

  • Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vindt het CDA dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben, zoals de realisatie van de speel- en beweegtuin.

  • Wij ondersteunen initiatieven voor het aardgasvrij maken van woningen, zoals het project proeftuin aardgasvrije wijken in samenwerking met Durabel.

  • Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s 

  • Het Hogeland bestaat voor het grootste deel uit een agrarisch cultuurlandschap. Het CDA ziet de boeren als beheerders van ons typerende landschap. De ontwikkeling in deze sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten. 

  • Wij blijven inzetten om Zoutkamp onder de aardbevingsregelingen te krijgen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.