Inwoners, ondernemers en de overheid; samen geven we de toekomst van Groningen vorm. Het CDA juicht initiatieven vanuit de samenleving toe. Daarmee willen we aan de slag. Samen met betrokken bewoners, instanties en bedrijven; samen met jou!

Onze visie op de toekomst van Groningen staat in ons verkiezingsprogramma met 7 verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen vind je hieronder:

Onderwerpen

Onze waarden

Rentmeesterschap

Het CDA beseft dat generaties met elkaar verbonden zijn. Daarom vinden we dat we goed moeten zorgen voor natuur en cultuur. We hebben dit geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat betekent dat we verder moeten kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, als het gaat om de winning van grondstoffen, de zorg voor flora en fauna, werkgelegenheid, maar ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende, het gaat ook om verbeteren. Om een betere samenleving achter te laten, zijn creativiteit en innovatie nodig.

Publieke gerechtigheid

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. Bovendien met de overheid zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn, zodat iedereen in onze provincie kan meedoen.

Gespreide verantwoordelijkheid

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. Het CDA vindt dat de provincie al die mensen en organisaties het vertrouwen moet geven om datgene te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. De overheid faciliteert, stimuleert en initieert soms.

Solidariteit

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Tussen jong en oud, tussen stad en platteland en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor elkaar, maar ook met elkaar. Dat vraagt van een provincie dat zij het menselijk aspect niet uit het oog verliest en lusten en lasten eerlijk verdeelt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.