Lees het 12 puntenplan hier.

Op veel plekken in Nederland zit het elektriciteitsnet vol. Duurzame energieprojecten kunnen niet altijd doorgang vinden en ook nieuwe woonwijken kunnen niet altijd tijdig worden aangesloten. Gemeenten, bedrijven en huishoudens kunnen daarom niet altijd de plannen voor verduurzaming ten uitvoer brengen.

De netbeheerders zetten volop in op de uitbreiding van hun elektriciteitsnetten en het aansluiten van nieuwe klanten, maar lopen ook aan tegen de grenzen van wat uitvoerbaar is. Daarom moeten we ook zoeken naar creatieve ideeën om als netverzwaring geen oplossing biedt, toch ruimte te creëren op het elektriciteitsnet.

De afgelopen jaren is steeds gezocht naar oplossingen en verschillende creatieve oplossingen zijn inmiddels ook geïmplementeerd. In de brief ‘Periodieke update over de schaarse transportcapaciteit op het elektriciteitsnet’ d.d. 8 februari 2022 van de minister voor EZK worden deze beschreven.

In dit 12 puntenplan presenteren we als CDA-fractie 12 ideeën die extra kunnen helpen bij het (tijdelijk) oplossen van knelpunten op de elektriciteitsnetten. We hebben geprobeerd de oplossingen zo concreet mogelijk te maken, hoewel sommige oplossingen nog uitwerking door het ministerie vragen.

In onze Klimaatvisie die we hebben gepresenteerd in de zomer van 2021 hebben we onze kernwaarde ‘rentmeesterschap’ van een moderne invulling voorzien. In het coalitieakkoord zien we veel van de ideeën die we in onze visie gepresenteerd hebben, terug. We blijven ideeën aanleveren om de samenleving socialer en duurzamer te maken. Zoals de concrete oplossingen die we in dit plan presenteren. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van rapporten, gesprekken met experts en een groot aantal e-mails die ik heb mogen ontvangen over dit onderwerp, waarvoor ik iedereen hartelijk dank.

Henri Bontenbal
Woordvoerder klimaat en energie, CDA-fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.