01 oktober 2016

Frits Brouwer verkozen tot adviescommissievoorzitter bij HHNK

Anders dan voor een Gemeenteraad en de Wethouders, geldt voor het Algemeen Bestuur van een waterschap nog het monistische systeem, d.w.z. dat de Hoogheemraden lid zijn van het Algemeen Bestuur. Bij HHNK was het daarom een automatisme dat de Dijkgraaf en de loco-Dijkgraaf voorzitter van de twee adviescommissies waren.

Na de verkiezingen van vorig jaar heeft een ad hoc commissie Bestuurlijke Zaken - waarin de CDA-fractie ook zeer actief heeft meegedaan - zich gebogen over een stuk vernieuwing in de manier waarop het Algemeen Bestuur tot beleid en besluiten komt. Een van hun aangenomen voorstellen was om de commissievoorzitters uit het Algemeen Bestuur te gaan verkiezen. 


Zo werden tijdens de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur op 21 september j.l. voor het eerst in de geschiedenis van HHNK verkiezingen gehouden voor het voorzitterschap van de twee adviescommissies (Bestuur, Middelen en Waterketen, resp. Water en Wegen). Onze CDA-fractievoorzitter Frits Brouwer was kandidaat voor het voorzitterschap van de adviescommissie Water en Wegen. Met een royale meerderheid (18 stemmen, tegen de andere kandidaten 8 resp. 1 stem) is Frits verkozen! Deze uitslag tekent het vertrouwen dat de andere fracties hebben in de constructieve opstelling van het CDA in het Algemeen Bestuur. 


Na z'n verkiezing werd Frits in de bloemetjes gezet door de Dijkgraaf (zie foto) en gaf hij aan dat hij zich maximaal zal gaan inzetten dat de goede onderwerpen op de agenda komen om te bespreken en ook z'n uiterste best zal doen om de debatten waardevol en levendig te laten zijn. De bedoeling van de voorstellen van de ad hoc commissie was immers dat het Algemeen Bestuur nog meer zou kunnen groeien in z'n kaderstellende rol en dat meer onderling debat tussen de fracties zou leiden tot betere besluiten.


Omdat de commissievoorzitter zich m.n. op de procesmatige zaken van de vergadering moet richten, kan hij als gewoon lid worden vervangen in de commissie. Dit betekent dat in de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur onze eerste opvolger Otto Smit zal worden beëdigd als adviescommissielid Water en Wegen namens het CDA. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.