Danny Zwart

Fractieondersteuner, Kandidaat 14

Mijn naam is Danny Zwart, 38 jaar oud. Samen met mijn partner Monique en onze 2 dochters van 2 en 4 jaar wonen wij in Egmond aan den hoef in de gemeente Bergen-NH. Als civiel technisch ingenieur ben ik sinds 2018 werkzaam voor het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam. Momenteel werk ik als technisch projectmanager aan de transitie van de Buiksloterham. Ooit één van de meest vervuilende industriegebieden naar een circulaire duurzame stadswijk van 8.000 tot 10.000 woningen waar gewoond en gewerkt wordt. De gemeente Amsterdam heeft dit 100 hectare grote gebied benoemt tot experimenteergebied voor circulaire economie. Een circulaire economie is gebaseerd op kringlopen, zodat producten en grondstoffen maximaal worden hergebruikt en we zorgdragen voor het ecosysteem. De Buiksloterham ligt aan de zonnige zijde van het IJ, achter het centraal station in Amsterdam. 

In de periode 2002 tot 2007 ben ik werkzaam geweest voor het eerste waterketenbedrijf van Nederland, Waternet. Waternet werkt voor de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Alle watertaken voert zij uit, zoals veilige dijken, zuiveren van afvalwater, kwaliteit en kwantiteit van oppervlaktewater, maken van schoon drinkwater, beheer grondwater, beheer oppervlaktewater en onderhouden en bedienen van bruggen en sluizen. Tussen 2007 en 2018 ben ik werkzaam geweest als projectleider bij een commercieel ingenieursbureau waarbij ik mede heb gewerkt aan het realiseren van waterbergingen. 

Ik heb me kandidaat gesteld voor de waterschapsverkiezingen omdat ík als civieltechnisch ingenieur ruimschoots ervaring en kennis heb van waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit.  Dit in combinatie met mijn 10 jaar ervaring als raadslid in mijn gemeente ben ik in staat om als inhoudelijk-deskundige bestuurder moeilijke besluiten te nemen over het verhogen van dijken en het vergroten van gemalen om te zorgen dat we droge voeten houden in een tijd van klimaatverandering. Het is hierbij van belang om uw belangen zorgvuldig af te wegen. 

Ik zie er naar uit om uw deskundige volksvertegenwoordiger te zijn, om zo – samen met mijn CDA-collega’s in de fractie - te helpen Noord-Holland boven het Noordzeekanaal droog te houden en er te zorgen voor schoon en voldoende water! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.