nog meer tekst

iets over het programma

  • tekst voor link

verkiezingsprogramma 2023

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor de waterschappen. Als u in Noord-Holland woont boven het Noordzeekanaal, is dat voor u het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK). Het gebied dat wordt beheerd door HHNK vanuit z’n hoofdkantoor in Heerhugowaard, kent zo’n 1,2 miljoen inwoners.  Het waterschap heeft een aantal belangrijke taken, waarvoor u jaarlijks belasting betaalt. Deze taken zijn: zorgen voor veiligheid tegen overstromingen en voor voldoende en schoon water; denk bij dat laatste aan de gemalen, maar ook aan de afvalwaterzuivering. Door de verkiezingen heeft u invloed op welke wijze deze taken worden uitgevoerd.

 

Stem 15 maart op het CDA, voor lokaal maatwerk in ons waterschap. Het CDA zet zich in voor iedereen in onze mooie dorpen, leefbare steden en op ons vitale platteland. De problemen door klimaatverandering -zoals wateroverlast of droogte- blijven we aanpakken. Ook staat het CDA voor een verdienstelijk toekomstperspectief voor de agrarische sector in ons oer-Hollandse polderlandschap. Lokaal maatwerk en goede samenwerking met alle betrokkenen zijn daarbij van levensbelang. Juist doordat het CDA ook in uw gemeente actief is, kan het CDA binnen het waterschap lokaal meer voor u bereiken. Daarbij is ons uitgangspunt ook altijd zo laag mogelijke belastingen! Dit en meer kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma

 

Slagvaardig en samen (2010)

Het verkiezingsprogramma 2010-2015 is Slagvaardig en samen.

Iedereen (2012)

Het gaat om iedereen. Jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plattelander, ondernemer en werknemer, nieuwkomer en achterblijver. Het gaat misschien wel het meest om onze kinderen. Als wij nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met onze problemen: schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid.
Het gaat bij de ingelaste verkiezingen voor de Tweede Kamer, op 12 september, om onze toekomst. Om de toekomst van iedereen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.