Welkom bij CDA Hollands Noorderkwartier

2019 Het verkiezingsprogramma

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de waterschappen. Als u in Noord-Holland woont boven het Noordzeekanaal, is dat voor u het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK). Het gebied dat wordt beheerd door HHNK vanuit z’n hoofdkantoor in Heerhugowaard, kent zo’n 1,2 miljoen inwoners.  Het waterschap heeft een aantal belangrijke taken, waarvoor u jaarlijks belasting betaalt. Deze taken zijn: zorgen voor veiligheid tegen overstromingen en voor voldoende en schoon water; denk bij dat laatste aan de gemalen, maar ook aan de afvalwaterzuivering. Door de verkiezingen heeft u invloed op welke wijze deze taken worden uitgevoerd.

Het CDA heeft voor de komende HHNK-waterschapsverkiezingen een aansprekend verkiezingsprogramma opgesteld, dat samen te vatten valt in vier beloften: 1. het CDA zal de uitdagingen rond klimaatverandering voortvarend oppakken. 2. het CDA ziet toe op een zorgvuldige besteding van uw belastinggeld, ook omdat de waterschappen, vanwege de volledig eigen belastinginning, een unieke positie hebben. 3. het CDA zet zich in voor het behoud van de eeuwenoude samenwerking tussen samenleving, natuur, landbouw, stad, platteland, recreatie en bewoning. 4. het CDA bevordert een bestuursstijl van ons waterschap die open en naar buiten gericht is. Deze beloften worden verder uitgewerkt naar specifieke zaken die het CDA in de komende 4 jaar wil bereiken, voor de diverse maatschappelijke effecten van het werk van HHNK, zoals waterveiligheid, watertekort beperken en schoon water.

Wilt u een korte samenvatting lezen hoe het CDA als waterschap wil inspelen op de klimaatverandering (bovenstaande belofte 1), KLIK DAN HIER.

Wilt u een korte samenvatting lezen hoe het CDA zich hard wil maken voor de betaalbaarheid van de waterschapstaken (bovenstaande belofte 2), KLIK DAN HIER. 

Wilt u een korte samenvatting lezen hoe het CDA wil dat het waterschap bij z'n taakuitvoering samenwerkt met z'n omgeving (bovenstaande beloftes 3 en 4), KLIK DAN HIER

Bent u INWONER van ons gebied en wilt u een korte samenvatting lezen wat het CDA-verkiezingsprogramma voor u betekent, KLIK DAN HIER

Bent u AGRARIËR in ons gebied en wilt u een korte samenvatting lezen wat het CDA-verkiezingsprogramma voor u betekent, KLIK DAN HIER.

Bent u ONDERNEMER in ons gebied en wilt u een korte samenvatting lezen wat het CDA-verkiezingsprogramma voor u betekent, KLIK DAN HIER

Download

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.