Iedere week op dinsdag wordt o.a. over ingediende moties gestemd. Dat zijn er nogal wat. En ja, we moeten inderdaad kritisch blijven op wat we aan moties indienen. We moeten scherp zijn op nut en noodzaak van wetgeving die we voorgelegd krijgen maar ook op de moties die we zelf indienen. Soms zijn ze wat mij betreft teveel voor de bühne. En daar is iedereen vrij in natuurlijk maar of we daarmee NL beter maken vraag ik me eerlijk gezegd soms af. 
Mijn moties gingen over de herstelactie #kinderopvangtoeslag. Waarbij ik opriep om realistischer te plannen en op betere praktische toetsing voordat nieuwe maatregelen live gaan. Tot nu toe zien we nog teveel fouten in de maatregelen en de uitvoering. 

Dinsdag is ook altijd ruimte voor mondelinge vragen. Deze keer over de toeslagaffaire omdat er weer feiten boven tafel zijn gekomen die op zijn minst vragen oproepen. Wel bijzonder om je interruptie vervolgens terug te zien bij het NOSjournaal. Daar ben je namelijk totaal niet mee bezig als je daar staat (ik in ieder geval niet).
Later die week kwam de slotwet (afsluiting 2020) Binnenlandse Zaken aan bod. En natuurlijk heb ik hier aandacht gevraagd voor de financiële problemen bij gemeenten. Samen met GroenLinks heb ik een motie ingediend waarin we de verslagen opvragen van de gesprekken van de overheid met de (afvaardiging van) lagere overheden over hoe het gemeentefonds wat hen betreft herverdeeld moet worden. Ik geloof in de kracht van onderop en weet hoeveel kennis er bij de gemeenten en provincies zitten. Laat ze nadrukkelijk meedenken aan de voorkant! 
Dan de gouden koets. De NOS belde en wilde me interviewen om te horen hoe wij denken over het wel of niet nog ooit laten rijden van de gouden koets. De afbeeldingen op de koets verwijzen naar ons slavernijverleden. Een stukje geschiedenis waar ik niet trots op ben. Maar vooral ook niet weg wil stoppen. Juist de discussie hierover moeten we blijven voeren om nooit te vergeten. Ik ben benieuwd hoe jullie hier naar kijken? Moet de koets in het museum blijven of rondrijden? En waarom wat jullie betreft. 

Fijn weekend voor nu! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.