Schriftelijke vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de staatssecretaris Toeslagen en Douane over het bericht 'Compensatie ouders toeslagenaffaire kan zomaar tot 2030 duren' (1) en het bericht 'Rutte bestrijdt vrees trage afhandeling toeslagenaffaire' (2).

  1. Deelt u de vrees van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat het nog jaren gaat duren voordat gedupeerden van de toeslagenaffaire volledig zijn gecompenseerd en dat het tot 2030 kan duren voordat gedupeerden duidelijkheid hebben? Zo niet, waarom niet?
  2. Op welke informatie baseerde de minister-president zich, toen hij in zijn persconferentie van vrijdag 20 januari jl. stelde dat de compensatie voor slachtoffers van de toeslagenaffaire niet tot 2030 gaat duren? 
  3. Waarom is de ministeriële commissie die de voortgang van de hersteloperatie bewaakt al maanden niet bij elkaar geweest? 
  4. Wordt het niet meer ‘nodig’ geacht om de ministeriële commissie samen te roepen, en waarom niet als we kijken naar de moeizame voortgang en de dreiging dat het nog jaren gaat duren voor ouders zijn gecompenseerd?
  5. Wat vindt u van de druk op gemeentes om ondersteuning te blijven bieden tijdens de hersteloperatie, als deze inderdaad tot 2030 of zelfs nog langer loopt?  
  6. Hoe wilt u zorgen dat er zoveel mogelijk duidelijkheid komt over de langetermijnplanning van de afhandeling van de toeslagenaffaire? 
  7. Hoe wilt u duidelijkheid scheppen richting gemeentes over wat er de komende jaren nog van hen zal worden verwacht? 
  8. Vindt u dat, indien de hersteloperatie inderdaad nog jarenlang voortduurt, er recht wordt gedaan aan de uitspraken van de minister-president destijds om te doen "whatever it takes" en dat "genoegdoening van toeslagenouders de hoogste prioriteit heeft", als gedupeerden tot wel tien jaar in onzekerheid moeten zitten over de compensatie van door hen geleden schade? 
  9. Bent u voornemens in de ministerraad te pleiten voor het hervatten van de ministeriële commissie, om de aandacht van het kabinet voor de voortgang van de hersteloperatie op geen enkele manier te laten verslappen? 

(1) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2460354-compensatie-ouders-toeslagenaffaire-kan-zomaar-tot-2030-duren 
(2) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2460584-rutte-bestrijdt-vrees-trage-afhandeling-toeslagenaffaire 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.