Schriftelijke vragen van de leden Inge van Dijk en Amhaouch (beiden CDA) aan de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst over het bericht 'Belasting betalen over geld dat je nooit hebt verdiend: box 3 'desastreus' voor start-ups' (1).

 1. Hebt u kennisgenomen van de brief van 'Operator Exchange' over de gevolgen van de hervorming van box 3 voor start-ups en deelt u de zorgen die zij in hun brief uiten? Kunt u dit nader toelichten?
 2. Deelt u de mening van het CDA dat een goed vestigingsklimaat in het algemeen en specifiek voor het mkb en start-ups cruciaal is voor ons toekomstig verdienvermogen, maatschappelijke uitdagingen en onze banen voor de toekomst?
 3. Wat vindt u van de mogelijke uitwerking van de vermogensaanwasbelasting op aandeelhouders in start-ups, wat niet alleen vermogende personen zijn, maar ook vaak werknemers die voor een deel zijn uitbetaald in aandelen?
 4. Wat vindt u ervan dat zulke werknemers, die de aandelen hebben om als het bedrijf succesvol wordt mee te delen in het resultaat van hun inspanningen en als vergoeding voor de vaak lagere aanloopsalarissen bij start-ups, deze aandelen dan mogelijk al op een vroeg moment moeten verkopen, als deze überhaupt al verhandelbaar zijn, om de heffing te kunnen voldoen?
 5. Hoe beoordeelt u de gevolgen die dit kan hebben voor de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor start-ups en hun mogelijkheden om talent aan te trekken en aan zich te binden?
 6. Hoe beoordeelt u de gevolgen die dit kan hebben voor de participatie van medewerkers in start-ups?
 7. Hoe beoordeelt u de gevolgen die dit kan hebben voor de investeringsbereidheid van 'angel investors' in start-ups?
 8. Hoe beoordeelt u de gevolgen die dit kan hebben voor het vliegwieleffect van medewerkers van succesvolle start-ups, die zelf weer investeren in nieuwe start-ups?
 9. Hoe rijmt u deze vormgeving met de wet op aandelenoptierechten?
 10. Ziet u een manier om deze categorie aandeelhouders te beschermen bij de vormgeving van de hervorming van box 3?
 11. Wilt u elk van deze vragen afzonderlijk beantwoorden?

(1) https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10513785/belasting-betalen-over-geld-dat-je-nooit-hebt-verdiend-box-3-desastreus-voor-start-ups

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.