Vragen van de leden Van Dijk en Bontenbal (beiden CDA) over het bericht dat gemeenten duurdere gascontracten moeten sluiten, aan de minister voor Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Vraag 01:
Bent u bekend met het artikel ‘Minister dwingt gemeenten tot nieuwe dure gascontracten, geld gaat naar Rusland’? (1)
 
Vraag 02:
Klopt het dat Gazprom Energy net als andere energieleveranciers in Nederland aardgas op de Europese gasmarkt koopt en dat vervolgens levert aan haar klanten, zoals de gemeenten?
 
Vraag 03:
Klopt het dat wanneer de gemeenten hun contract met Gazprom Energy opzeggen het aardgas, dat door de gemeenten voor een lage prijs is gecontracteerd, door Gazprom Energy voor een veel hogere prijs zal worden verkocht aan andere klanten? Kunt u een inschatting geven van de extra inkomsten voor Gazprom Energy door het opzeggen van de contracten door Nederlandse gemeenten?
 
Vraag 04:
Deelt u de mening van de CDA-fractie, dat het in de geest van de sancties tegen Rusland is om zo min mogelijk geld naar Rusland te laten vloeien en dat we Rusland harder raken door aan bestaande contracten vast te houden dan gemeenten te dwingen nieuwe contracten af te sluiten?
 
Vraag 05:
Klopt het dat Gazprom formeel nog de enige aandeelhouder is van Gazprom Germania, waar ook het Nederlandse Gazprom Energy onder valt, maar in de praktijk geen controle meer heeft over het bedrijf en er geen inkomsten meer uit krijgt?
 
Vraag 06:
Klopt het dat Duitsland Nederlandse gemeenten oproept hun bestaande contracten te behouden? Hoe reageert Duitsland op het feit dat de Nederlandse regering toch wil doorzetten?
 
Vraag 07:
Klopt het dat Nederland alleen staat in haar standpunt t.o.v. de sanctionering van SEFE (de nieuwe naam van Gazprom Germania) en dat naast Duitsland ook Italië, Frankrijk, Zwitserland, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het bedrijf SEFE niet hebben gesanctioneerd? Klopt het dat de Europese Commissie Nederland nergens toe dwingt inzake deze kwestie?
 
Vraag 08:
Op basis waarvan concludeert u, in tegenstelling tot de andere genoemde landen, dat er toch geld via SEFE naar Rusland kan vloeien en/of vloeit?
 
Vraag 09:
Klopt het dat Europese sanctiewetgeving bepaalt dat overheden gesanctioneerde Russische entiteiten niet onnodig economisch voordeel mogen geven? Maakt Nederland zich hier niet aan schuldig door gemeenten te dwingen hun contracten op te zeggen?
 
Vraag 10:
Kunt u aangeven wat de extra kosten zijn die de 120 gemeenten moeten maken om over te stappen van hun contract met Gazprom Energy naar een andere energieleverancier?
 
Vraag 11:
Op welke wijze worden gemeenten gecompenseerd voor de extra kosten die het overstappen naar een andere energieleverancier met zich meebrengt?
 
Vraag 12:
Onder welke voorwaarden kunnen gemeenten tijdelijk een ontheffing krijgen?
 
Vraag 13:
Bent u bereid een inventarisatie te maken van de financiële impact van de gestegen energieprijzen voor gemeenten, ook los van deze kwestie inzake contracten met Gazprom Energy?
 
Vraag 14:
Bent u bereid uw besluit om gemeenten te laten switchen van energieleverancier te heroverwegen, juist om Rusland niet onnodig te helpen?
 
(1) NOS, ‘Minister dwingt gemeenten tot nieuwe dure gascontracten, geld gaat naar Rusland’ (25 augustus 2022) via: https://nos.nl/l/2442044

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.