Vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Internet kan tientallen euro’s goedkoper in Nederland’ d.d. 18 september 2022 (1).

  1. Klopt het dat Nederland de hoogste internetprijzen van Europa heeft? Zo ja, wat is hiervan de reden?
  2. Bent u het eens met de conclusie van het artikel dat er op dit moment te weinig concurrentie is op de internetmarkt in Nederland? 
  3. Deelt u de conclusie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een besluit van 25 augustus 2022 dat de internetmarkt zich kenmerkt als oligopolie en dat er risico’s zijn dat de concurrentie op de internetmarkt verzwakt?
  4. Deelt u de conclusie van het artikel dat het internet in Nederland tientallen euro’s goedkoper kan als er meer concurrentie is op de internetmarkt in Nederland?
  5. Bent u het met het CDA eens dat meer concurrentie op de internetmarkt uiteindelijk in het belang is van de Nederlandse consument?
  6. Bent u het met het CDA eens dat (snel) internet een basisvoorziening is die overal in Nederland beschikbaar moet zijn tegen een redelijke, in internationaal perspectief marktconforme prijs?
  7. Welke mogelijkheden zijn er om de concurrentie op de internetmarkt te bevorderen en welke instrumenten heeft u om bij een groeiende marktmacht van enkele aanbieders regulerend op te treden? 
  8. Ziet u voor uzelf een rol weggelegd om concurrentie op de internetmarkt te bevorderen en zo ja, welke stappen onderneemt u hiertoe?

(1) https://fd.nl/bedrijfsleven/1451609/internet-kan-tientallen-euro-s-goedkoper-in-nederland-tti2caz6KSJj

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.