Vragen van de leden Van der Molen, Boswijk en Van Dijk (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Natuur en Stikstof, en de minister van Financiën over het bericht 'Ook Lelystad Airport omstreden stikstofmarkt op: vliegveld is op zoek naar boeren voor opkoop'.

Vraag 1:
Zijn de genoemde ministers bekend met het bericht van EenVandaag 'Ook Lelystad Airport omstreden stikstofmarkt op: vliegveld is op zoek naar boeren voor opkoop' (1), de uitkomsten van de aangehaalde verzoeken in kader van de Wet open overheid (Woo) en zouden deze ministers willen reflecteren op de conclusies en bevindingen van zowel het nieuwsartikel als de genoemde Woo-verzoeken?

Vraag 2:
Delen de genoemde ministers de opvatting van het CDA dat het opkopen van boerderijen, agrarische gronden of een zogenaamde ‘boerderijenjacht’ door ministeries, uitvoeringsorganisaties, en organisaties die in eigendom zijn van de Staat of andere aan de overheid gelieerde organisaties buitengewoon onwenselijk is, zeker gezien en zolang er nog geen recht is gedaan aan het lot van agrarische PAS-melders?

Vraag 3:
In hoeverre is er op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voldoende gevoel voor de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de discussie over stikstof, de pijn en angst bij veel boerengezinnen, de noodzaak van een luisterend oor en een aanpak die perspectief biedt, gezien het genoemde nieuwsbericht en de publicaties als gevolg van de Woo?

Vraag 4:
Indien het genoemde gevoel er volgens de ministers wel is, waarom was het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dan genoodzaakt het volgende te schrijven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: 'Agrarische partijen zullen waarschijnlijk aangeven dat nu werkelijkheid wordt waar ze bang voor waren: fouten door luchthavens worden door de overheid genegeerd. Fouten bij boeren worden genadeloos afgestraft.' (2)?

Vraag 5:
Indien het genoemde gevoel er volgens de ministers wel zou zijn, waarom moest het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nadat dit laatste ministerie beweerde dat de stikstofberekeningen volgens de 'destijds best beschikbare inzichten' waren gedaan, er dan op wijzen dat er verschillende wetenschappelijke rapporten beschikbaar waren die duidelijk maakten dat de berekeningen anders hadden moeten worden uitgevoerd?

Vraag 6:
Zouden de minister van Natuur en Stikstof en de minister van Infrastructuur en Waterstaat willen reflecteren op de vraag in hoeverre de suggestie zoals blijkens het genoemde nieuwsbericht op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gedaan om de landsadvocaat in te schakelen om een conflict tussen twee ministeries op te lossen, in lijn is met genoemd gevoel en het rapport van Remkes, in het bijzonder de hartstochtelijke oproep polarisatie te vermijden en te zoeken naar verbinding?

Vraag 7:
Delen alledrie de genoemde ministers de opvatting dat ook Lelystad Airport en het ministerie zich per direct zouden moeten conformeren aan, en dat de stikstofruimte voor Lelystad Airport ook valt onder, de aangenomen motie-Grinwis/Boswijk/Van Campen (3) over het regelen en ordentelijk en transparant registreren en beschikbaar stellen van stikstofruimte via een stikstofbank?

Vraag 8:
Delen alledrie de genoemde ministers de opvatting dat het positief beantwoorden van de voorgaande vraag betekent dat hun ministeries alles wat in hun macht ligt zouden moeten doen om te voorkomen dat Lelystad Airport, of andere vliegvelden in Nederland, stikstofruimte opkopen zolang er nog geen recht is gedaan aan het lot van agrarische PAS-melders? Zo ja, welke acties gaan de ministeries op welk moment uitvoeren?

Vraag 9:
Zou de minister van Financiën willen reflecteren op de verantwoordelijkheid die zij heeft met betrekking tot voorgaande vragen in het licht van het feit dat Lelystad Airport onderdeel is van de Schiphol Group, en Schiphol een staatsdeelneming is, in beheer van het ministerie van Financiën?

(1) EenVandaag, 5 december 2022: 'Ook Lelystad Airport omstreden stikstofmarkt op: vliegveld is op zoek naar boeren voor opkoop' (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ook-lelystad-airport-omstreden-stikstofmarkt-op-vliegveld-is-op-zoek-naar-boeren-voor-opkoop/).
(2) Idem.
(3) Kamerstuk 30 252, nr. 58. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.