Schriftelijke vragen van de leden Inge van Dijk en Palland (beiden CDA) aan de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het bericht 'Vrijwilligers in de knel door regels fiscus voor vergoeding: 'Gedwongen om te stoppen'' (1).

  1. Bent u bekend met het rapport 'Signaal Vrijwilligersvergoeding' (2) opgesteld door de Landelijke Cliëntenraad, waaruit blijkt dat de regels voor het krijgen van een vergoeding voor vrijwilligerswerk onduidelijk en oneerlijk zijn en dat mensen die leven van een uitkering of toeslagen hierdoor in de problemen kunnen komen?
  2. Heeft de Belastingdienst dergelijke signalen al eerder ontvangen?
  3. Indien ja, hoe is met deze signalen omgegaan en waarom is ervoor gekozen daar niet op te acteren?
  4. Zijn de signalen voor u voldoende aanleiding om de uitwerking van de betreffende regels mee te nemen in het Belastingplan 2024, met als doel complexiteit te verminderen en daarbij te kijken naar de punten die in het rapport zijn benoemd onder 'De wetgeving: een hindernisbaan' (pag. 4)?
  5. Bent u tevens bereid te kijken naar de beschreven hardheden (onlogische bedragen, maximumvergoeding per jaar en het optellen van bedragen)?
  6. Kunt u toelichten waarom destijds is gekozen voor de inrichting van de regels zoals deze nu zijn, bij voorkeur per knelpunt (zie vraag 4) en per beschreven hardheid (zie vraag 5)?

(1) https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5356132/vrijwilligersvergoeding-belastingdienst-oneerlijke-onduidelijke
(2) https://o8s9ala602u.b-cdn.net/6wyfh9q41izh-221214-def-signaal-vrijwilligers-vergoeding.pdf 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.