Schriftelijke vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het karakter en het moment van Provinciale Statenverkiezingen. 

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht 'Graag wat provincialer'? (1)
  2. Deelt u de mening dat Provinciale Statenverkiezingen zouden moeten gaan over provinciale thema’s en provinciale kandidaten? 
  3. Hoe beoordeelt u het voorstel om de Statenverkiezingen niet allemaal tegelijk op één dag te houden, maar te spreiden over vier jaar, met voor elke provincie een eigen verkiezingsdatum? (2)
  4. Deelt u de mening dat het mogelijk zou moeten zijn tussentijdse Provinciale Statenverkiezingen uit te schrijven als een college van Gedeputeerde Staten valt en de politieke scherven niet te lijmen zijn? Zo nee, waarom niet?
  5. Op welke wijze kan de rol van regionale media in de aanloop naar Provinciale Statenverkiezingen worden versterkt?
  6. Op welke wijze kan het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35 532) bijdragen aan versterking van het eigen karakter van Provinciale Statenverkiezingen?
  7. Deelt u de mening dat een sterkere oriëntatie van de Eerste Kamer op de regio de kloof tussen Den Haag en de regio kan helpen overbruggen?
  8. Bent u bereid bij de evaluatie van de Provinciale Statenverkiezingen te onderzoeken in hoeverre kiezers Provinciale Statenverkiezingen beschouwen als populariteitspeiling over het kabinetsbeleid en de regeringspartijen?

(1)    EW Magazine, 18 februari 2023
(2)    Eddy van Hijum en Theo Rietkerk, 'Houd voor elke provincie een aparte verkiezing', in: De Stentor, 4 februari 2023.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.