Vragen van de leden Van der Molen en Van Dijk (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Financiën over universiteitsfondsen die meer beleggingsrisico nemen (Financieel Dagblad, 7 september 2022).

  1. Wat vindt u ervan dat in de praktijk universiteitsfondsen en universiteiten sterk verwerven zijn? (1)
  2. In hoeverre vloeit er publiek geld naar universiteitsfondsen, doordat personeel van het fonds in dienst is bij de universiteit en dat dit personeel betaald zou worden vanuit de universiteit? Wat vindt u hiervan?
  3. Welke rol heeft u, gezien de verschillende uitleg die universiteiten hanteren, om meer duidelijkheid te geven richting universiteiten over wat wel en niet mag rondom het aanstellen en betalen van personeel voor het universiteisfonds vanuit de publieke middelen van de universiteit?
  4. Bent u het met de leden van de CDA-fractie eens dat het belangrijk is dat universiteitsfondsen meer transparant moeten zijn over waar donaties vandaan komen, waar ze eventueel voor geoormerkt zijn en hoe de middelen besteed worden? Welke rol heeft u om dit verder te bevorderen? 

(1) https://fd.nl/economie/1449315/groeiende-universiteitsfondsen-spekken-onderwijs-ook-via-beleggingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.