13 januari 2022

CDA Nederweert presenteert verkiezingsprogramma ‘Vertrouwd & Dichtbij’

‘Vertrouwd en Dichtbij’, dat is de titel die CDA Nederweert meegeeft aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar. De komende vier jaar wil CDA Nederweert zich inzetten voor de leefbaarheid met goede voorzieningen in de kernen, voldoende woningen voor starters én senioren en een leefbaar buitengebied.

Met trots overhandigde Antoine Hekers, lijsttrekker van CDA Nederweert, het eerste verkiezingsprogramma aan Jelwin van Heugten en Jef Geuns, respectievelijk het jongste en oudste lid van de vereniging. “Dat is geen toeval”, vertelt Hekers. “CDA Nederweert is bij uitstek een partij die over generaties heen kijkt, oog heeft voor jong én oud.”

Vertrouwd en dichtbij
Onlangs presenteerde CDA Nederweert al de kandidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Zij zijn de mensen die dit programma zo goed mogelijk tot uitvoer moet zien te brengen. “Voor ons is het heel belangrijk dat we beschikken over echte volksvertegenwoordigers die zijn verbonden met alle kernen in de gemeente en op allerlei manieren geworteld zijn in de talloze verenigingen en ondernemingen die onze gemeente rijk is”, geeft Hekers aan. “Onze mensen komen uit alle lagen van de samenleving en dragen dag in dag uit hun steentje bij aan de gemeenschap. Daardoor weten zij wat er speelt in de gemeente en staan ze dichtbij de mensen voor wie we het doen.”

De komende periode wil CDA Nederweert nadrukkelijk ruimte bieden aan initiatieven van inwoners en verenigingen. Hekers: “Zij krijgen van ons de ruimte om tot bloei te komen en we bieden ondersteuning daar waar nodig. Zo benutten we kansen en mogelijkheden die zich voordoen om de gemeente beter en mooier te maken. De gemeente moet de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners benutten, niet beknotten.”

Speerpunten
Het verkiezingsprogramma van CDA Nederweert is opgesteld aan de hand van tien ‘speerpunten’. Speerpunt nummer 1 is het realiseren van een breed woningaanbod van iedereen. Dat gaat verder dan alleen ‘bouwen, bouwen, bouwen’, benadrukt Hekers. “Natuurlijk moeten er meer huizen komen. Er ligt dan ook een heldere doelstelling van honderd nieuwe woningen per jaar. Maar we moeten meer doen, creatief zijn en lef tonen. Ons woonbeleid is gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Daarvoor hebben we concrete voorstellen opgetekend in ons verkiezingsprogramma.” Volgens Hekers zijn goede basisvoorzieningen en een maatschappelijk betrokken verenigingsleven echter cruciaal, niet toevallig speerpunt twee en drie.

Een ander belangrijk speerpunt heeft betrekking op het buitengebied van de gemeente. Nederweert heeft een rijke agrarische geschiedenis en levert nog altijd een grote bijdrage aan de lokale economie en werkgelegenheid. CDA Nederweert kijkt echter niet weg voor de uitdagingen die er liggen voor boeren. “Daar waar er problemen of overlast ontstaat voor inwoners, omgeving of natuur, bijvoorbeeld door fijnstof, stikstof of stank, hebben we als gemeente de verantwoordelijkheid om dat op te lossen. Dat doe je door naast boeren te staan en in gesprek te gaan. De komende jaren gaan veel boeren stoppen en er komen vanuit het Rijk miljarden beschikbaar om daar op een eerlijke manier bij te helpen, maar we moeten ook absoluut oog hebben voor (jonge) boeren die hun bedrijf op een duurzame manier willen ontwikkelen.”

Verantwoordelijkheid nemen
Hoewel CDA met zes van de zeventien zetels in de Nederweerter gemeenteraad de grootste partij is, zat het de afgelopen vier jaar voor het eerst sinds tijden in de oppositie. Hekers geeft toe dat dat bij tijd en wijle frustrerend was. CDA Nederweert is er dan ook op gebrand om weer bestuursverantwoordelijkheid te nemen. “We zien veel kansen om het beleid in de gemeente te verbeteren. Dat willen we samen met onze inwoners gaan doen.”

Ook Jelwin van Heugten, met zijn 20 jaar het jongste lid van CDA Nederweert, staat te trappelen om aan de campagne te beginnen. De boerenzoon en vierdejaarsstudent bestuurskunde werd twee jaar geleden lid van het CDA en staat nu op plek 14 op de kieslijst. Hij is erg te spreken over het verkiezingsprogramma van zijn partij. “Ik lees een realistisch programma waarin alle kernen zijn vertegenwoordigd en waar jong en oud zich in kunnen vinden”, aldus de jongeling. “Als we hier samen met inwoners, verenigingen en lokale ondernemers invulling aan gaan geven, dan maken we onze gemeente echt een stuk mooier.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.