Complete stad

Mensen wonen, werken en recreëren graag in een gemeente met een compleet aanbod.

Daarbij wordt vooral gekeken naar de binnenstad als kloppend hart voor gemeente en gemeenschap. Een opgeruimde binnenstad waarin winkels, groen, bankjes,  speelvoorzieningen, cultuuraanbod, toiletvoorzieningen, horeca, fijne fiets-en voetpaden en voldoende parkeervoorzieningen zijn. En natuurlijk moet je er ook fijn kunnen wonen.

Door de ontwikkeling van internet is ons koopgedrag veranderd. Dat vraagt ook om nieuwe functies en flexibiliteit in centra. Hier zien wij kansen om duurzaam door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door lege winkelpanden aan de randen van het centrum om te bouwen tot woningen. Zo dringen we de leegstand terug, gebruiken we onze schaarse ruimte zorgvuldig en dragen we bij het terugdringen van het woningtekort.

Historie en monumenten

Wij zijn trots op onze historische binnenstad en daar moeten we zuinig op zijn. Het CDA zet daarom  in op behoud en de versterking van het historische karakter.

Willen we onze stad duurzaam en aantrekkelijk houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers dan speelt het erfgoed, en in het bijzonder onze historische binnenstad, hier een cruciale rol in. Roermond de stad van de beroemde architect Pierre Cuypers. Deze kracht moet voor het CDA de komende jaren beter benut worden.

Het monumentale karakter van onze gemeente is wat het CDA betreft een belangrijk onderwerp om de stad te voorzien van een nieuwe identiteit. In het nieuwe omgevingsplan zetten we meer in op historie. Uiteraard zullen we ons ook inzetten voor het historisch behoud van alle omringende dorpen en kernen, zoals Swalmen, Asselt, Asenray, Maasniel, Herten, Merum, Ool, de Weerd, Kapel, de Voorstad en het Vrijveld.

Cultuur

In Roermond hebben wij een rijk cultureel aanbod. Om Roermond voor toekomstige generaties een aantrekkelijk woonklimaat te geven is het van belang dat we het culturele aanbod behouden en waar mogelijk stimuleren. Dit door middel van samenwerking van diverse culturele instellingen, het beschikbaar  stellen van expositie ruimte voor aanstormende talenten, het stimuleren van kunst en cultuuronderwijs op basis en middelbare scholen. Creativiteit zal van jongs af aan gestimuleerd worden. In een samenleving die zich technologisch steeds verder ontwikkelt zal het overdragen van kennis uiteindelijk ondergeschikt raken aan het ontwikkelen van creativiteit en innovaties.

Roermond heeft bezoekers en bewoners veel te bieden. De combinatie van de mooie Maasplassen waar volop op en rond het water gerecreëerd kan worden, met de prachtige historische binnenstad, én het Designer Outletcenter maken onze gemeente extra aantrekkelijk.  Een goede balans hierin is belangrijk.

In het kort:

  • Duurzaam door-ontwikkelen: leegstand oplossen met flexibiliteit
  • meer aandacht voor historie en monumenten
  • stimuleren kunst en cultuur
  • creativiteit van jongs af aan stimuleren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.