Onderwijs en ontwikkeling

Vanuit het innovatie- en expertisecentrum Human Value gaan we door samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen stageplaatsen realiseren waarbij de stagiaires projecten ontwikkelen en uitvoeren. Wij willen zo de samenwerking tussen diverse onderwijsvormen, kennisinstituten en ondernemers bevorderen. Voor ondernemers wordt het steeds lastiger om geschikt personeel te vinden en op deze wijze kunnen we jongeren in een vroeg tijdig stadium kennis laten maken met al het moois dat Roermond hen te bieden heeft.

Wat betreft de veiligheid, gezondheid en gezonde voeding in het onderwijs wil het CDA de bewustwording verbeteren. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om een goede huisvesting voor de onderwijsinstellingen beschikbaar te stellen. Zoals door de coronapandemie gebleken is worden steeds meer eisen aan de gebouwen gesteld. Studenten en leraren moeten in een omgeving kunnen werken die qua gezondheid en qua beschikbare technologie aan de eisen voldoet. Het blijkt dat er nog steeds te veel kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Hierin ondersteunen we projecten zoals de gezonde school waar kinderen in een vroeg stadium leren over gezonde voeding.

In het kort:

  • Stageplaatsen
  • Projecten gezonde voeding
  • Aandacht gezonde klaslokalen
  • Speelplaatsen ook na schooltijd beschikbaar
  • Veilige schoolroutes
  • Dependance HBO onderwijs instelling
  • Bewegen en cultuur op school stimuleren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.