Zorg voor elkaar!

Iedereen doet mee naar vermogen

Een baan is veel meer dan alleen een manier om inkomen te hebben. Het zorgt voor sociaal contact en een waardig bestaan. Wij willen dat iedereen die kan ook meedoet. De gemeente moet zich inzetten voor hen die een steuntje in de rug nodig hebben. En voor inwoners van Roermond die moeite hebben om financieel rond te komen zorgt de gemeente dat iedereen mee kan doen aan het sociale en maatschappelijk leven, zeker onze kinderen.

Wij willen dat iedereen die financieel niet rondkomt op de hoogte is van de mogelijkheden die de gemeente biedt. De gemeente gaat actief onze inwoners benaderen door middel van een huis-aan-huis krantje met de mogelijkheden zoals Stichting Leergeld. Tevens worden organisaties, scholen, huisartsen en verenigingsleven betrokken bij het nieuw te ontwikkelen beleid, waarbij een grote rol is weggelegd voor preventie en vertrouwen in de burger.

Iedereen die kan werken, maar geen werk heeft, klaargestoomd wordt voor het lokale bedrijfsleven door middel van scholing / training op de werkvloer. Iedereen die steun nodig heeft om aan het werk te blijven deze hulp krijgt.

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maken wij ons sterk voor een beschermde werkomgeving. Samen met de omliggende gemeenten werken we aan een nieuw sociaal ontwikkelingsbedrijf, waar beschut werk aanwezig is voor iedereen die dat nodig heeft. Om inwoners klaar te stomen voor deze werkplekken kan werken met behoud van een uitkering ingezet worden, maar maximaal voor een half jaar.

Het innovatie-en expertise centrum Human Value gaat de mogelijkheden onderzoeken waarbij inwoners de mogelijkheid krijgen om samen te wonen, zonder dat de kostendelersnorm gehanteerd wordt. Dit zal er toe leiden dat er meer woningen op de markt beschikbaar komen en kan een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen eenzaamheid.

Aandacht en goede zorg voor jong en oud zijn van levensbelang. Een evenwichtige samenleving is gebaseerd op sociale betrokkenheid. Wij zetten in op een hecht netwerk van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals, dat werkt volgens het principe ‘één gezin, één plan, één hulpverlener’. Zorg wordt dicht bij de mensen georganiseerd.

Meedoen is de norm. Door naar de mogelijkheden van mensen te kijken en alle talenten te benutten, zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen.

Wij zorgen voor ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Tevens zetten we in op een dekkend netwerk van AED’s.
 

In het kort:

  • Informatie over alle mogelijkheden voor hulp en steun naar alle inwoners
  • Ondersteuning naar werk
  • Nieuw participatiebedrijf stevig sturen en ondersteunen
  • Proef duurzaam samenleven: samenwonen zonder kostendelersnorm
  • Zorg dicht bij de mensen
  • Een vast contactpersoon voor mensen met zorgvraag
  • Creëren van kans gelijkheid voor kinderen
  • Dekkend netwerk van AED’s

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.