Durf duurzaam!

Innovatie- en expertisecentrum Human Value. Leren duurzaam samenleven

Door hier concreet handen- en voeten aan geven en willen wij een innovatie- en expertisecentrum oprichten met als hoofdthema “Human Value”, de menselijke maat. Dit centrum wordt op dezelfde wijze vormgegeven als de Brightland campussen. Een community waarin alle kennis, nieuwe en bestaande ideeën worden verzameld over hoe we daadwerkelijk duurzaam kunnen samenleven. Het accent ligt daarbij niet op toepassing van duurzame materialen maar op proefprojecten die gericht zijn op samenleven, andere vormen van inkomen, zoals bijvoorbeeld een sociaal-ecologisch inkomen. Dit is een combinatie van een basisinkomen gekoppeld aan het verkleinen van je eigen ecologische voetafdruk.  

Nieuwe economie; ondernemers helpen te veranderen en vernieuwen

Als ondernemer wil je kunnen blijven ondernemen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan in de nieuwe economie. Klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Daarom vormen we samen met ondernemers een beweging naar die nieuwe economie. We ondersteunen dat door innovatie tot stand te brengen via projecten met onderlinge samenwerking. Een aantal jaren geleden heeft de regering bepaalt dat alle ondernemingen in 2050 circulair dienen te zijn. Wij willen ondernemers in deze verandering een helpende hand bieden.

Het Innovatie- en expertisecentrum Human Value zal enerzijds de opgedane kennis delen met de ondernemers en anderzijds zal het centrum een aanzuigende werking hebben op jong talent die de mogelijkheid krijgen om specifieke vaardigheden op te doen.

In het kort:

  • Innovatie en expertisecentrum Human Value
  • Nationale parken steunen
  • Inbreiding in plaats van uitbreiding (bedrijventerreinen en woningbouw)
  • Stimuleren en faciliteren samenwerking ondernemers – onderwijs – overheid om innovatie aan te jagen (bijv. Keyport)
  • Gerichte aanpak ondermijning

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.