Wonen en bouwen

Een geschikte, betaalbare woning voor iedereen is ons uitgangspunt, ongeacht leeftijd, afkomst, inkomen en gezinssituatie. De woningmarkt is krap,  en de doorstroming slecht. Het vinden van een passende woning is lastig. Wij willen vooral inzetten op  de bouw van meer betaalbare woningen, in de sociale koop- en huursector. Er moeten meer kansen komen voor jongeren en starters.  Onze gemeente moet aantrekkelijk blijven voor de jongeren om een gezonde balans te houden tussen oud en jong. Zo blijft de stad levendig en het voorzieningenniveau op peil.

Bouwen, bouwen, bouwen.  Momenteel staan er ruim 35 woningbouwprojecten bij de gemeente op de rol,  deze plannen moeten snel uitgevoerd worden. Zo komt er beweging in de woningmarkt.  Huizen moeten duurzaam gebouwd worden: met duurzame materialen, duurzaam in energieverbruik, maar ook duurzaam in gebruik. Als je bij de bouw rekening houdt met flexibele indelingen van woningen, kunnen mensen langer blijven wonen, en kan de woning sneller geschikt gemaakt worden voor ander gebruik of andere doelgroepen. Er wordt onderzocht of voor Roermond de zogenaamde opkoopbescherming een oplossing biedt. Zo wordt voorkomen dat te koop staande woningen door beleggers worden opgekocht om ze vervolgens duur te kunnen verhuren.

In het kort:

  • In de lokale woonvisie voldoende bouwlocaties aanwijzen
  • In nieuwbouwplannen voldoende sociale huur- en koop afdwingen
  • 1 op de 3 woningen zijn voor starters, zowel koop- als huurwoningen.
  • 1 op de 3 woningen zijn voor senioren, hierdoor komen gezinswoningen beschikbaar.
  • Bouwprocedures versnellen en creatief meedenken bij herbestemming of het splitsen van woningen.
  • Ruimte en ondersteuning bij de realisatie van flexibele woonvormen en mantelzorgwoningen.
  • Onderzoek opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.