Beste leden,

Bij deze weer het laatste bericht van 2020. Een jaar dat als een heel bijzonder de geschiedenisboeken in zal gaan door de Corona. Ik wil daar niet te lang bij stilstaan want bijna iedere minuut van de dag worden we er mee geconfronteerd. In huis, bij familie, op straat, in de krant en op TV. Ik wil het niet wegstoppen maar ik wil vooral kijken naar mogelijke oplossingen voor 2021. Het glas is halfvol of halfleeg. Probeer in deze vooral positief te blijven, ondanks wellicht persoonlijk leed.

Wat ik vooral gemist heb is het persoonlijk contact met jullie op bijvoorbeeld de ALV. We hebben vorige maand deze ALV dan wel digitaal gehad maar persoonlijk contact “face to face” is toch anders. Je hoort meer, je praat bijvoorbeeld makkelijker over zaken die je privé meegemaakt hebt. Dat zijn toch de kleine dingen in het leven die zeker bij het CDA passen. Het is even niet anders. Als bestuur en fractie zijn wel degelijk bezig met de toekomst en gezien de resultaten kunnen we alleen maar positief zijn. In de laatste nieuwsbrief heb ik jullie al op de hoogte gebracht van de nieuwe mensen bij bestuur en fractie. Op dat moment was ik nog bezig met iemand wat voor onze CDA afdeling Etten-Leur een bijzondere en welkome aanwinst zou kunnen worden. Bij deze kan ik jullie mededelen dat onze oud-burgemeester mevrouw Heleen van Rijnbach tot ons bestuur is toegetreden. De samenstelling van het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Maikel Frijters - Communicatie o.a. website, aansluiting met fractie, bewaking
verbinding fractie-bestuur
Peter Moerkens - Secretaris
Freddy van Peer- HR en kieslijstcommissie
Kees Konings - Ondersteuning fractie woningbouwbeleid – commissie
verkiezingsprogramma 2022-aansluiting fractie
Gilbert Sweep - Ondersteuning fractie landbouwbeleid – commissie
verkiezingsprogramma 2022-aansluiting fractie
Tijs van Dorst - Penningmeester, tot en met verkiezingen in 2022
Jan Engbers - Algemeen bestuurslid- ondersteuning fractie sociaal domein.
Penningmeester vanaf verkiezingen in 2022
Ger de Weert - aanspreekpersoon college en CDA Brabant/Markiezaat
Heleen van Rijnbach - ondersteuning en begeleiding nieuwe fractieleden,
adviseur
Peter Ploegaert - Voorzitter, bewaking doelstellingen.

Ook bij de fractie hebben we met vier nieuwe leden de ondersteuning uitgebreid. Het gaat om Claartje Bierkens, Clarissa Rutten, Myrthe Megens en Jacqueline Klaassen. Zij stellen zich nog kort voor in de nieuwsbrief van december.

Richting 2021 liggen de doelstellingen vast en zijn er al afspraken gemaakt hoe en wanneer we zaken aan gaan pakken richting de plaatselijke verkiezingen van maart 2022. Onder motto “stilstand is achteruitgang” en “doe wat je zeg en zeg wat je doet” willen we als bestuur en fractie 2021 instappen. Er liggen mooie uitdagen wat tegelijkertijd voor afleiding en positief denken zorgt. Met dit prachtige team moet het zeker lukken.

Ik wens iedereen prettige kerstdagen en een heel gezond 2021. Pas op jezelf en op je naasten

Peter Ploegaert (email: peter@epploegaert.nl )

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.