Woelige tijden en “Zij aan zij”

Als afdelingsvoorzitter en bestuurslid CDA Brabant heb ik de woelige tijden bij het provinciehuis meegemaakt. Bestuursvoorzitter Inge Van Dijk heeft alle afdelingsvoorzitters betrokken bij het proces waardoor de afdelingen in staat waren mee te praten en hun mening te ventileren over hoe CDA Brabant het beste kon acteren in de Brabantse Aanpak Stikstof. Na een ietwat ongelukkige beginfase kan ik niet anders dan concluderen dat wij als CDA het maximale geprobeerd hebben om een realistisch verhaal voor onze achterban binnen te slepen. Helaas, het mocht niet baten. De coalitiepartijen zaten er anders in waardoor er voor de fractie niet anders op zat om te beslissen uit de coalitie te stappen. Ik vind het een trieste constatering maar ik kan me er wel bij aansluiten.

Voorafgaand aan het CDA congres van 9 november 2019 kwam het rapport “Zij aan zij” naar buiten. Een denktank onder leiding van Leonard Geluk heeft een uitgebreide analyse gemaakt van maatschappelijke problemen. En daarbij ook een richting gegeven die vanuit het CDA voorgestaan wordt om deze problemen aan te pakken. De afgelopen decennia is vooral aandacht uitgegaan naar de ontwikkeling van het individu. In de politiek heeft het neo-liberalisme hoogtij gevierd. Maar de laatste jaren zien we de schaduwzijde van dit beleid. Ondanks de enorme welvaart, neemt de armoede toe in Nederland. De kloof tussen rijk en arm groeit. Maar ook eenzaamheid is een probleem. Niet alleen voor alleenstaande ouderen. Ook jongeren komen vaak in een isolement. Met het rapport “Zij aan zij” worden richtingen aangereikt om weer meer verbinding te maken tussen mensen. Het doet een beroep op samen te werken in verenigingen of buurten, in bedrijven of instellingen. Je kunt het volledige rapport vinden op https://www.cda.nl/zij-aan-zij-192561. Ik wens iedereen een gezond en gelukkig 2020.

Peter Ploegaert (email: peter.ploegaert@ziggo.nl )

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.