Etten-Leur levert kandidaten voor verkiezingen

De komende verkiezingen op 20 maart 2019 gaan over de samenstelling van de Provinciale Staten in Brabant en het bestuur van Waterschap Brabantse Delta. Vanuit Etten-Leur zijn twee kandidaten op de lijst gekomen. Ankie de Hoon staat op plaats 4 voor het CDA in Brabant en Janneau Meijer staat op plaats 8 voor het CDA op de lijst Brabantse Delta. Beide kandidaten geven hun speerpunten aan voor de komende periode.

"Den Bosch lijkt ver weg voor Etten-Leur. Toch is het zaak om de samenwerking tussen gemeente en Provincie goed vorm te geven. Een voorbeeld is de verkeersituatie op de N 640 (Hoevenseweg)", aldus Ankie de Hoon. "Hierbij moet een afweging gemaakt worden tussen verkeersveiligheid en leefbaarheid van omwonenden. Mijn inzet is om een goede oplossing te bereiken met inspraak van omwonenden en in goede samenwerking met de gemeente Etten-Leur en Halderberge. "

De afgelopen vier jaar heeft het CDA geen deel uitgemaakt van het Brabants bestuur. Hoe kijkt Ankie terug op deze periode ?

"Je ziet de verarming van het beleid. Of dat nu om ouderenzorg gaat of de wijze waarop de agrarische sector wordt benaderd. In alle gevallen missen we de stem van het CDA. Daar willen we met de verkiezingen in het verschiet graag verandering in brengen. Ik reken op uw steun. Elke stem telt."

Voor wat betreft de Waterschapsverkiezingen zet Janneau Meijer in op enkele zaken die beter kunnen in Etten-Leur in het kader van waterbeheer: "De aanpak van blauwalg bijvoorbeeld in de Westpolderplas. En opvang van regenwater in de eigen tuin (planten in plaats van stenen) zijn acties waar ik namens het Waterschap de samenwerking met gemeente en burgers zoek."

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.