Beste CDA-leden,

Het lijkt erop dat we van lieverlee uit het “coronadal” komen. Ik hoop van harte dat iedereen zich, ook al zijn de geluiden positief, toch aan de regels kan houden die door de overheid zijn voorgeschreven. Door de stapjes vooruit zijn er weer mogelijkheden om met elkaar aan tafel te komen. De tijdelijke oplossingen om te werken met videogesprekken konden even niet anders maar persoonlijk vond ik het niet prettig. Vaak was het gesprek door een slechte verbinding een half gesprek en lichaamstaal zegt vaak ook veel. Dat was erg lastig.

Door de verbeterde situatie konden we eindelijk de in maart vastgelegde functioneringsgesprekken met de fractieleden gaan uitvoeren. Het waren prima gesprekken waar we gekeken hebben naar wat bereikt is en wat we de komende twee jaar kunnen verbeteren, individueel en in groepsverband.
Afgelopen jaar heb ik bij het bestuur CDA Brabant in de keuken van een aantal andere afdelingen mogen kijken. Hierdoor heb ik kunnen constateren dat ik trots mag zijn voorzitter te zijn van een goed lopende fractie. We hebben een kwalitatief goede groep die zelf regulerend kan werken. Belangrijk is nu dat we als afdeling gezamenlijk gaan kijken om ook voor de volgende periode een kwalitatief hoogwaardige groep op de been te krijgen. Mocht je als lid interesse hebben of ken je iemand waarvan je denkt dat de persoon in kwestie dit zou kunnen, aarzel niet en neem contact met me op.

Afgelopen jaar was het als bestuurslid CDA Brabant een bijzonder en moeizaam jaar. De fractie die in de provincie uit de coalitie stapte, de boerenprotesten, de samenwerking met Forum in de nieuwe coalitie, de ledenraadpleging en de commentaren hierop van mensen van buiten het CDA maar zeker de commentaren van mensen binnen het CDA verbaasden mij zeer. Ook ik heb moeite met de opmerkingen van Dhr. Baudet die af en toe totaal ongepast zijn. Maar als wij als CDA vinden dat dit niet kan vind ik het onbegrijpelijk dat juist een aantal CDA leden vinden dat ze op een zelfde manier mails moeten gaan zenden naar bestuursleden. Van huis uit heb ik een opvoeding genoten met normen en waarden. Ik vond en vind deze manier van met elkaar omgaan niet gepast en daarom heb ik besloten te stoppen als bestuurslid CDA Brabant. Je zit in een bestuur op vrijwillige basis met als doel het CDA beter te maken maar als er dergelijke randverschijnselen om de hoek komen kijken dan pas ik even. Is het weglopen van iets? ik denk dat wij als leden in totaliteit elkaar hier op aan moeten spreken, elkaar wijzen op respect, normen en waarden die bij de partij passen. dit is onbegonnen werk voor een bestuurslid alleen. Ik hoop dat de rust wederkeert in de provincie maar veel zal afhangen van de kwaliteiten van de fractie die ik tot heden niet indrukwekkend vond. Een kleine misstap en de vlam is weer in de pan. Een gewaarschuwd man telt voor twee.

Verder wil ik meegeven dat het de bedoeling is om de uitgestelde ALV te laten plaatsvinden in september van dit jaar. De exacte datum krijgt u nog te horen. Voor iedereen nog een goede en gezonde vakantie toegewenst.

Peter Ploegaert (email: peter@epploegaert.nl )

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.