03 oktober 2022

CDA start offensief om verenigingen en vrijwilligers te ondersteunen

Verenigingen zijn het kloppend hart van onze gemeenschap. In onze verenigingen sporten, spelen en leven we samen. Het CDA start een offensief om verenigingen en vrijwilligers te ondersteunen. Hieraan werken zowel landelijke als lokale CDA-politici mee.

Nederland is een echt verenigingsland. Ons land telt ongeveer 150.000 verenigingen en maar liefst een op de drie Nederlanders is wekelijks actief in een vereniging. Zonder vrijwilligers en verenigingen rolt de bal niet en kleurt het land op Koningsdag niet oranje.

Maar verenigingen hebben het moeilijk. Ze komen uit de coronacrisis, kampen met een tekort aan vrijwilligers en bestuursleden, ervaren regeldruk of maken hoge kosten voor bijvoorbeeld energie. Met als risico dat ze omvallen.

En dat wil het CDA niet, want initiatieven van onderop zijn het cement van onze samenleving. Daar moeten we zuinig op zijn. Daarom is het CDA Vereniging Nederland gestart. Een initiatief om verenigingen en vrijwilligers weer centraal te stellen, te ontzorgen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door overbodige regels af te schaffen, zodat vrijwilligers weer kunnen doen waarvoor ze ooit vrijwilliger zijn geworden. En mensen het weer leuk vinden om vrijwilliger en lid van een vereniging te zijn. Want bij een sterke samenleving hoort een sterk verenigingsleven.

Onderdeel van het offensief zijn onder een andere een landelijk meldpunt, enquête onder verenigingen, oprichting van een (deskundigen)panel en fysieke sessies in het land. Allemaal bedoeld om knelpunten en ideeën te verzamelen waar de politiek, landelijk of lokaal, mee aan de slag kan.
Lees er meer over, of doe mee, op www.cda.nl/vereniging-nederland

Het CDA hoopt dat zoveel mogelijk verenigingen willen meedoen. „Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Ook in onze gemeente moeten we inzetten op méér verenigingsleven en minder administratie en regels.”, aldus CDA-raadslid Tess van de Wiel.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar de secretaris van de fractie,

mevrouw I. Wolswijk, [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.