Verkiezingsprogramma 2022-2026

Veilig voelen en overlast aanpakken

Beste inwoner,

In een serie brieven vertelt uw lokale CDA Goirle Riel onze programmapunten voor komende periode. Vandaag brief 1, over veiligheid. Veel leesplezier!

Hebben jullie je weleens onveilig gevoeld in Goirle? Wij horen daar met enige regelmaat geluiden over. Veilig naar de winkel, sportclub of het wijkgebouw moet altijd kunnen. Jong en oud. Overdag en ’s nachts. Om de veiligheid te verbeteren pleiten wij voor het aanpakken van vandalisme; vernielde objecten snel herstellen en indien mogelijk aanpassen ter voorkoming van nieuw vandalisme. De inzet van BOA’s naar behoefte van de inwoners, zoals voor het aanpakken van fietsers op de Hovel of beveiliging bij bedreigingen. We ondersteunen inwonersinitiatieven om veiligheid te vergroten en willen per wijk zicht op de aanpak van veiligheid. Meer politie zichtbaar op straat, het stevig aanpakken van georganiseerde (drugs)criminaliteit en het verder ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik. Ook hebben we behoefte aan een wervingsplan voor de lokale brandweer.

Zo beogen we ons veiliger te voelen en overlast aan te pakken in onze gemeente.

Laten we er een mooi en veilig nieuw jaar van maken.

Hartelijke groet,

CDA Goirle Riel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.