23 september 2023

Installatie CDA wethouder

Afgelopen dinsdag 19 september werd onze nieuwe wethouder, Koos Krook, van het CDA Goirle en Riel geinstalleerd.

Hij gaat deel uitmaken van het nieuwe college van Goirle dat de nog resterende termijn van ca. 2,5 jaar gaat volmaken.

Inmiddels is zijn portefeuille bekend die er als volgt uitziet:

− Jeugd (lokaal en regionaal)*
− Sport (inclusief sportaccommodaties dus parken, hallen, zwembad )
− Onderwijs, inclusief onderwijshuisvesting, exclusief huisvesting
− Ontwikkeling Mill-Hill (onderwijskundig aandachtsgebied)
− Volksgezondheid
− Kunst en Cultuur (inclusief CC JvB, bibliotheek, culturele accommodaties)
− Doelgroepenvervoer (Regiotaxi WMO en leerlingenvervoer)
− Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen
− Vreemdelingenbeleid (statushouders en vluchtelingen, inburgering)
− Onderzoek regionaal zwembad

Wij wensen Koos Krook veel succes in zijn functie als wethouder van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.