21 november 2022

Mijn beschouwing op de begroting 2023

 

In oktober ontvingen we de stukken die bij de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026 horen.

Een 121 paginagroot boekwerk vol cijfers en voornemens die betrekking op onze gemeente hebben. Als fractie heb je daar enkele bijeenkomsten voor nodig om te bespreken wat we belangrijk voor Goirle vinden.  Ook onze achterban is daarbij geraadpleegd. Ons uitgangspunt is daarbij altijd “ wat is goed voor onze inwoners en wat is werkbaar voor Goirle”.

Met de raad is er eerst een beeldvormende en daarna een oordeelsvormende vergadering.

Wat is het dan mooi om te zien hoe de acht verschillende partijen in onze raad de begroting aanvliegen. Wie vindt wat belangrijk?

De besluit vormende vergadering begint altijd met voorbeschouwingen, uitgesproken door de fractievoorzitters. Om deze reden begint de vergadering om 17.00 uur en aansluitend worden alle moties en amendementen doorgenomen. De meeste partijen stellen meerdere stukken op. (Een motie roept het college op tot een wijziging in de begroting. Een amendement betreft een aanvulling op het voorstel).

Na een maaltijd pauze geven de diverse wethouders hun advies op de moties en amendementen waarna de behandeling ervan, door de raad, van start gaat.

Ik heb nog nooit meegemaakt dat de begroting in een avond afgehandeld kon worden

Zo ook dit jaar. Er waren 2 zittingsavonden en veel overleg momenten nodig om het hele pakket te bespreken en er over te besluiten.

Onze CDA fractie heeft een motie ingediend die het college opriep om alle posten, die een wettelijke achtergrond hebben en alle posten vanuit contractuele verplichtingen in de begroting te verwerken. Vanwege de eerder afgesproken strategische heroriëntatie was besloten om deze bedragen niet in de begroting op te nemen. Omdat onze fractie op het standpunt staat dat een begroting reële cijfers moet laten zien en omdat we van mening waren dat dat nu niet het geval is hebben we deze motie opgesteld en verdedigd. Gaandeweg de vergadering is gebleken dat meerdere partijen mee konden gaan met onze motie en werd deze met 17 stemmen voor aangenomen.

Wij gaan er van uit dat we hiermee, voor Goirle, een reële begroting krijgen.

Ineke Wolswijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.