31 augustus 2023

Nieuw Bestuursakkoord getekend

Op 22 augustus hebben LRG, PvdA, VVD en CDA overeenstemming bereikt over het bestuursakkoord “Samen Bouwen” dat afgelopen maandag door de fractievoorzitters is ondertekend. In dit bestuursakkoord staat hoe wij er voor willen zorgen dat Goirle een bloeiende en aantrekkelijke woongemeente blíjft. Een kleine greep uit dit akkoord:

  • We willen efficienter vergaderen en dichter bij onze inwoners komen te staan. Als er problemen ontstaan of inwoners ontevreden zijn over een besluit willen we dat graag toelichten.
  • We gaan door met het bouwen van woningen. Naast Bakertand en Zuidrand realiseren we geluidswerende voorzieningen icm woningen langs de A58, ontwikkelen we in het centrum vooral voor starters, alleenstaanden & senioren en komt er een onderzoek naar woningbouw op de huidige locatie van het sportpark Van den Wildenberg.
  • Meer aandacht voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De rotonde Turnhoutsebaan / Tijvoortsebaan gaan we versneld aanleggen. 
  • Het CC Jan van Besouw willen we behouden voor ons dorp en onderzoeken hoe we dit beter kunnen benutten.
  • Voor renovatie of nieuwbouw van het Mill Hill trekken we max 20 miljoen uit en ook een aantal basisscholen komt in aanmerking voor vervanging of uitbreiding.
  • Wij stimuleren de circulaire economie en streven naar de mogelijkheid om enkele malen per jaar gratis afval naar de milieustraat te brengen.

Onze ambities zijn groot! Een goed financieel beleid is daarvoor noodzakelijk en daarom zijn naast ambities ook bezuinigingen opgenomen van 3,5 miljoen euro.

Mark Verhoeven (LRG), Antoon van Baal (PvdA), Ad van Beurden (VVD) en Ineke Wolswijk (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.