Ineke Wolswijk

Fractieleider

VASTBERADEN BETROKKEN

Ik loop nu een termijn van 4 jaar mee in de gemeenteraad, waarvan 3 jaren als gemeenteraadslid.

Er is een diversiteit aan onderwerpen voorbij gekomen waarover we als fractie hebben nagedacht, standpunten ingenomen en besluiten hebben genomen.

Wat gebeurt er toch veel in onze kernen Goirle en Riel. Er is bij wijze van spreken “geen enkele straatsteen” waar niet onder gekeken wordt.

De fractie voert wekelijks overleg over de raadsvoorstellen, visie documenten, raadsinformatiebrieven en alle onderwerpen die aan de orde zijn. Uitgangspunt van de fractie is: wat is goed voor onze inwoners, wat willen we anders, wat kan naar onze normen beter. Van tijd tot tijd hebben we ook achterbanoverleg waarin onze partijleden ook mee kunnen praten en aandachtspunten aanvoeren.

Verder horen we ook graag wat er in onze kernen leeft. Dit gebeurt veelal tijdens werkbezoeken of tijdens beeldvormende raadsvergaderingen.  

We denken mee over de financiën en zijn kritisch op de uitvoering.

Ineke Wolswijk

Lijst CDA, nummer 2

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.