09 februari 2022

Bouwen

Er moeten veel meer woningen komen in onze gemeente.  Huizen voor onze eigen inwoners.  

Betaalbare huizen. Niet alleen voor starters, maar ook voor senioren die kleiner willen gaan wonen.

De inbreidingslocaties in onze gemeente zijn vol. Daarom moet er snel gezocht worden naar uitbreidingslocaties, aangezien het ontwikkelen van een uitbreidingsplan ongeveer 10 jaar in beslag neemt. Het Rijk heeft aangekondigd dat er minstens één miljoen huizen gebouwd moeten worden. Er is een mogelijkheid dat het Kabinet de gemeenten gaat dwingen om te bouwen. Daarom zullen we als CDA actief op zoek gaan naar logische bouwlocaties.  

Wat willen wij:

  1. Betaalbare woningen
  2. Woningen voor eigen inwoners
  3. Anti speculatie beding, dus verplicht vijf jaar bewonen door de koper. Als dit door omstandigheden niet kan, een geldelijke boete.
  4. Woningen op maat: Voor jongeren, maar ook voor ouderen.
  5. Mogelijkheid onderzoeken om meergeneratiewoningen te bouwen. Combinaties van twee (zelfstandige) woningen of wooneenheden onder één dak.  
  6. Ruimere mogelijkheden om mantelzorgwoningen op eigen terrein te realiseren. 
  • Bouwen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.