Mieke Coolen

Hallo, mijn naam is Mieke Coolen. Geboren en getogen in Lage Mierde. Samen met mijn partner Karin en onze 2 pleegkinderen ( 2 jongens van 12 en 7 jaar) woon ik in Lage Mierde.

Al op jonge leeftijd zat ik in diverse besturen.

Ik ben begonnen bij de buurtvereniging van den  Overstroom en de Richelhofjes. Verder zat ik in het bestuur van de KPJ, KVO en heb ik de Zeskamp in Lage Mierde mee opgericht en ruim 20 jaar in het bestuur gezeten. Ik was lang lid van de EHBO.  Ik zat in de toneelgroep van het Jeugdvakantiewerk en heb jarenlang een groep kinderen onder mijn hoede gehad.  

Bij SDO’39 ben ik ruim 30 jaar vrijwilliger. Hier ben ik jeugdleider, trainer, kantinemedewerker en kantinebeheer geweest. Op dit moment ben ik jeugdsecretaris van SDO’39. Verder ben ik momenteel nog actief als voorzitter van de MR van de basisschool den Opstap in Lage Mierde en zit ik in de GMR van Kempenkind.

Waarom het CDA? 

Het partijprogramma sprak me aan.

De mens woonachtig in onze gemeente vind ik belangrijk.

Niet alleen kijken naar groepsverbanden maar ook naar het individu.

Ik vind het belangrijk dat de 4 kernen van onze gemeente evenredig gezien worden. Het mag en kan niet zo zijn dat 1 kern in onze gemeente belangrijker lijkt te zijn dan de overige kernen.Met name het onderhoud van wegen, groenvoorziening en het kunnen blijven wonen in je eigen kern is voor mij een speerpunt.

Er moet voldoende ruimte zijn voor de ontwikkeling van de jeugd. Deze groep moet gezien en gehoord worden. Dit kan in verenigingsverband maar moet ook op andere manieren gefaciliteerd kunnen worden. Vooral in de kleine dorpskernen is dit niet altijd goed mogelijk. 

Verder vind ik het ook belangrijk dat de kwetsbare groepen ook in beeld zijn en blijven Ik denk hierbij aan de mensen die aan de rand van onze maatschappij meehobbelen. Iedereen moet en mag de kans krijgen om zich op zijn eigen manier te mogen ontwikkelen. 

De ouderen onder ons; zij hebben de fundering gelegd van onze huidige maatschappij. Deze groep mogen we niet vergeten. Zeker voor deze groep moet het mogelijk zijn om in eigen dorp te kunnen blijven wonen. Het mag niet zo zijn dat onze oudere dorpsgenoten op hoge leeftijd nog moeten verkassen naar een ander dorp of andere gemeente,

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.