13 februari 2022

Fietserstunnel bij Faes

De N284 is een gezamenlijk project van de provincie Noord-Brabant, gemeente Bladel en gemeente Reusel- De Mierden. Het aanpakken van de N284 is hard nodig. Dagelijks staan er files tijdens de spitsuren, dorpen hebben last van sluipverkeer en er is sprake van gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers om over te steken. Dat moet in 2026 verleden tijd zijn.  

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. In het door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden gekozen voorkeursalternatief zijn doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid sleutelwoorden. Diverse kruispunten worden verbeterd, er komen twee extra fietstunnels, fietsroutes worden aangelegd, ov-haltes worden aangelegd of verplaatst en er komen maatregelen op het gebied van smart mobility. Voor het verbeteren van de N284 tussen Reusel – A67 wordt in totaal 40 miljoen euro gereserveerd.

Voor Reusel betekent dit, dat de rotonde bij Kleine Hoeven, Hamelendijk op de schop gaat. Er komen slimme verkeerslichten. Het tweezijdige fietspad wordt omgezet in één breed fietspad ten noorden van de huidige rotonde.

Die twee fietstunnels waarvan hierboven sprake is, komen in Bladel. De eerste bij de Egyptische poort en de andere bij de Lange Voren. De tunnel die oorspronkelijk bij de rotonde van Faes zou komen is in het definitieve project weg gelaten. Er zouden huizen gesloopt moeten worden. Maar als men de situatie ter plekke goed had laten bestuderen, dan had men kunnen zien dat er wel   plaats is voor een tunnel.

Tijdens de raadsvergadering over de reconstructie van de N 284 in Reusel-De Mierden heeft het CDA  een motie ingediend voor onderzoek om toch die fietstunnel bij het kruispunt de Hoeven/ Hamelendijk te realiseren. Er passeren hier elke werkdag 2491 fietsers oplopend tot 3159. Om hun veiligheid te garanderen wil het CDA die tunnel!

Het CDA bleef alleen staan in haar streven de veiligheid van de fietsers te garanderen. Deze motie werd door alle andere partijen weggestemd.  Wel zei wethouder Frank Rombouts toe een onderzoek uit te laten voeren naar varianten voor ontsluiting en nadere detaillering bij dat kruispunt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.