15 april 2023

CDA Tilburg stemt tegen 'gratis' verduurzaming Wandelbos

De gemeente wil 895 woningen in het Wandelbos verduurzamen om energiearmoede tegen te gaan. Dit wordt volledig betaald door de gemeenten en subsidie van de landelijke overheid. Dit klinkt sympathiek, maar is om meerdere redenen geen goed plan. Ons raadslid Anne Zouridis-Veldhoven sprak daar afgelopen donderdag over in de raadszaal.

Als eerste is het effect van de maatregelen zeer beperkt. Volgens het college zal de energierekening van de mensen nauwelijks dalen, evenals het energieverbruik. En even een vuistregel: als het verbruik niet naar beneden gaat, dan stoot men ook niet minder CO2 uit. Dit voorstel doet dus niets aan energiearmoede.

Het levert echter wel een financieel voordeel op voor de mensen door een stijging van de waarde van de woning. Het is niet eerlijk dat alleen mensen uit deze wijk een gratis geïsoleerd en verduurzaamd huis van de gemeente krijgen. Mensen in vergelijkbare situaties krijgen deze niet. Wij zijn niet bang om verschil te maken tussen wijken. Dat is nodig en daar staan we voor, maar wel verschil maken in publieke voorzieningen. Niet in giften aan individuele Tilburgers. Het kan niet zo zijn dat u een elektrische auto krijgt of gratis isolatie van uw woning, omdat u in een pactwijk woont en een andere Tilburger in een vergelijkbare situatie niet. We kunnen niet al die Tilburgers 30.000 euro geven. We zijn een rijke gemeente, maar niet zo rijk. En het is ook maar de vraag of dat de meest effectieve besteding van ons geld is.

Als laatste hebben wij zorgen over het juridisch en vooral ook financieel risico dat we met dit project lopen zijn groot. De wethouder mag niet discrimineren tussen Tilburgers die zich in gelijke situaties bevinden. Mensen met een vergelijkbaar inkomen of energielabel zouden ook gelijk behandeld moeten worden. Als een rechter een Tilburger in een vergelijkbare wijk in het gelijk stelt, staat de aanvraag voor misschien wel 10.000 huishoudens open, met alle financiële gevolgen van dien. De wethouder heeft niet getoetst op dit risico en moeten we daarom ook niet lopen.
Gelukkig heeft de wethouder toegezegd om deze juridische toets door een extern bureau te gaan uitvoeren als de subsidieregeling is opgesteld.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.