Wat is het Seniorenberaad?

Het CDA-Seniorenberaad Tilburg is in het jaar 1984 opgericht en bestaat nu dus 39 jaar. In 1992 werd er een officieel – door het afdelingsbestuur goedgekeurd – reglement vastgesteld.

Het Seniorenberaad telt 30 enthousiaste leden, die zeven keer per jaar op woensdagmiddag bij elkaar komen. De agenda bevat doorgaans een inleider over een actueel politiek onderwerp. Soms komt de spreker “van buiten”, vaak betreft het één van onze eigen leden, die mede gezien hun leeftijd een schat aan maatschappelijke ervaring als bagage met zich meedragen. In de maand mei houden we een excursie en in november hebben wij een feestelijke bijeenkomst in gezelschap van onze partners, met een gastronomisch tintje.

Doelstelling Seniorenberaad

Het zich verdiepen in een gezamenlijk gekozen, zinvol te bespreken, actueel onderwerp en de daaruit voortvloeiende conclusies desgewenst ter informatie of advies aanbieden aan CDA-bestuur of -fractie plaatselijk, provinciaal of landelijk.

Om toegelaten te worden tot het seniorenberaad moet men lid zijn van het CDA, afdeling Tilburg en de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt.

De contributie over 2020 bedraagt €35,-. Wij nodigen potentiële leden – en hun partners – van harte uit, om eens kennis te komen maken. Onze bijeenkomsten, behalve die in mei en november, worden gehouden in Wijkcentrum (MFA) De Symfonie, Eilenbergstraat 250. Wij beginnen altijd om 14.00 uur en het wordt niet later dan 16.30 uur

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.