14 februari 2023

CDA Tilburg wil subsidieaanvragen van kleine partijen makkelijker maken

De Tilburgse CDA-fractie gaat zich inspannen om subsidie-aanvragen en initiatieven van kleinere organisaties en partijen in de stad makkelijker te maken. We zijn ervan overtuigd dat organisaties die minder goed de weg weten op het stadhuis bij het aanvragen van subsidies, juist een grote impact kunnen hebben op de samenleving.

Komende maanden zal het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Tilburg vorm krijgen. Daarvoor stond afgelopen maandag een startnotitie op het programma waarbij de verschillende fracties input konden leveren. De CDA-fractie heeft hierbij aangedrongen om te onderzoek hoe we de subsidieregeling makkelijker kunnen maken voor kleine organisaties en partijen in de stad en dorpen.

Hier blijven we ons bij de vorming van het nieuwe subsidiebeleid voor inzetten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.