11 juli 2023

De politieke week van het Tilburgse CDA!

Gisteren is een CDA-motie unaniem aangenomen waarmee Tilburgers op een gelijk speelveld worden geplaatst met professionele partijen. Bij bijvoorbeeld nieuwe woningbouw zien we regelmatig dat inwoners 1-0 achter staan bij gesprekken en discussies die hun directe leefomgeving raken of bepalen. Professionele ontwikkelende partijen hebben meer geld en expertise om bijvoorbeeld een advocaat of adviesbureau in te huren. Met deze motie wordt er geld vrijgemaakt voor omwonenden om zelf deskundigheid in de hand te nemen, zodat zij op een meer gelijkwaardige manier aan tafel komen en hun standpunt beter kunnen onderbouwen. Daarmee nemen we participatie pas echt serieus!

Ook kwam een aantal partijen met een motie om uit te spreken dat Tilburgse bedrijven niet hun verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de klimaatambities. Dit werd echter niet onderbouwd met Tilburgse voorbeelden. Over de rug van het Tilburgse bedrijfsleven werd een algemeen politiek standpunt duidelijk gemaakt. De motie ‘spreekt’ slechts iets uit en roept niet op om iets te veranderen in het beleid van de gemeente Tilburg.
Het CDA Tilburg staat er voor dat grote opgaven in onze gemeente, zoals onze klimaatambities, juist alleen samen met het bedrijfsleven verder gebracht kunnen worden. Dat doen we ook, en dit soort moties helpen daar niet bij. 

Daarnaast bracht het Tilburgse CDA vorige week een motie in stemming om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer van de fabriek die onder andere mest verwerkt  in Tilburg-Noord. Als volwassen mensen kan je met elkaar van mening verschillen over de wenselijkheid van deze fabriek op deze plek. Maar toch met elkaar in gesprek gaan. Zeker omdat de kans bestaat dat de rechter dit najaar beslist dat de vergunning van de fabriek in stand blijft.  Dat is de opstelling die het CDA van een college van de 7e stad van het land verwacht. Dat vinden we ook van de partijen die een goed vestigingsklimaat in Tilburg willen. Als een serieus bedrijf je de hand rijkt, dan ga je in gesprek. Je hoeft echt niet in alles mee te gaan. En nog los van fatsoenlijk omgaan met bedrijven is het volledig in het belang van de omwonenden, van alle Tilburgers, om razendsnel dit gesprek aan te gaan, zodat we afspraken met hen kunnen maken over maatregelen die de leefomgeving, het milieu en de gezondheid van Tilburgers kunnen verbeteren.

Als laatste diende het CDA een aantal moties mede in die werden aangenomen. Onder andere over een beter schoolontbijt, parkeertarieven en het opnemen van de dorpen in de Tilburgse skyline.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.