13 april 2023

Duurzaam naar 2050. Enthousiaste teamleden gezocht!

Afgelopen najaar is op het landelijk CDA congres een motie aangenomen waarbij we een concreet plan willen uitwerken wat de handelingsperspectieven & stappenplannen zijn tot 2050. 

Om tot een werkgroep te kunnen komen zijn we op zoek naar enthousiaste teamleden. Aangezien deze resolutie een stadse oorsprong heeft, hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk de CDA fracties en besturen te benaderen in de G40. Dus meld je aan, door te mailen naar: [email protected]

De klimaatcrises wereldwijd en de gevolgen worden steeds duidelijker. In de politieke discussie ligt vaak de focus op 2030, terwijl de uitdagingen om klimaatneutraal te zijn in 2050 nog groter is. Ook wordt in het politieke debat onevenredig veel tijd besteed aan de doelen, terwijl de vraag hoe we de klimaatdoelen met welke handelings perspectieven daadwerkelijk gaan bereiken onderbelicht blijft.

Het CDA is op zoek naar enthousiaste leden om deze vraagstukken in beeld te brengen en mee te denken over mogelijke handelingsperspectieven langs de lijnen van onze grondbeginselen gesteund door gedegen onderzoek.

Het product is een plan waarin vraagstukken om in 2050 klimaatneutraal te worden in beeld zijn gebracht en voorzien worden van mogelijke handelingsperspectieven. Samen willen we met het discussiestuk dialoog in de partij organiseren. De uitkomsten bieden concrete richting voor volgende verkiezingsprogramma's, maar ook de kans om het klimaatdebat weer naar ons toe te trekken, want wij hebben dan een concreet plan hoe we onze doelen gaan halen.

 

Download hier de hele uitnodiging!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.