29 mei 2023

Gemeenteraadsvergadering 22 mei: Waterproef / Moerenburg

Bij de voormalige waterzuiveringsinstallatie Moerenburg komt een nieuw recreatiegebied. Het is een rijksmonument en is niet meer in gebruik. Omwonenden zijn het echter oneens met het plan en de gesprekken tussen gemeente, omwonenden en initiatiefnemers zijn vastgelopen.

Het CDA diende een motie mee in om de gesprekken opnieuw op gang te brengen. Omdat we van mening zijn dat het compromis dat nu voor ligt te weinig draagvlak heeft. 
Het huidige plan is niet het diamantje geworden waar we allemaal op gehoopt hadden en ook niet het plan dat recht doet aan het belang van deze plek. Gebruik deze gesprekken om te kiezen voor meer kwaliteit én meer draagvlak, is onze boodschap. Een Spoorpark laat zien dat het kan. En daar waar we kiezen voor kwaliteit, het ook echt meerwaarde voor de stad heeft. 

De motie werd niet aangenomen, maar de wethouder heeft wel op aandringen van het CDA een toezegging gedaan om te handhaven op mogelijke overlast. Ook heeft de wethouder, buiten de motie om, toegezegd om onder een onafhankelijk voorzitter toch nog eens opnieuw naar de plannen te kijken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.