07 maart 2023

Bouwen aan gemeenschappen; debat woningen Lijnsheike (met video)

Ons raadslid Anne Zouridis-Veldhoven voerde afgelopen maandag het woord tijdens het debat over woningbouw aan het Lijnsheike in Tilburg-Noord. Uiteraard is het CDA Tilburg voor nieuwe woningbouw, ook aan het Lijnsheike. Maar bouwen kan maar één keer, dus moeten we het goed doen en op een manier die samenleven in de wijk versterkt! Lees en bekijk haar inbreng hieronder!

Bouwen aan woningen is het bouwen aan gemeenschappen. Daar zetten we ons volledig voor in. We zijn vóór woningbouw aan het Lijnsheike, maar niet voor het plan dat aan de gemeenteraad voorgelegd is.  

Dit plan voldoet niet op het vlak van: ontwerp, parkeren en vergroening.
Het CDA vindt het belangrijk dat de identiteit van de stad terug te zien blijft in onze straten en wijken. Zeker op plekken waar je iets van die historie terug kunt zien. Het Lijnsheike is sinds 1982 beschermd stadsgezicht. Dus bij nieuwe planen moet er extra aandacht zijn voor een ontwerp dat ook cultuur-historisch past op die plek. Het voorstel is nu een op de Tilburgse textielindustrie gebaseerd ‘pakhuis’ te realiseren. Alleen hebben er in deze omgeving nooit pakhuizen gestaan.

Ook ervaren omwonenden nu al veel parkeeroverlast en wordt dit met dit plan alleen maar groter. Het plan is bovendien heel versteend en voegt geen groen toe aan de openbare ruimte. Dat is een gemiste kans om meer ontmoetingsplekken te maken en hittestress tegen te gaan. Dit maakt het samenleven in deze wijk niet leefbaarder.

Behoorlijk bestuur is voor het CDA ook eerlijk bestuur: Dezelfde regels gelden voor iedereen. Buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld hun dakkapel niet verhogen vanwege ‘beschermd stadsgezicht’, maar de ontwikkelaar van de nieuwbouw mag van het college nu wel tot 19 meter bouwen. Dat is meten met twee maten.  

Daarnaast heeft de ontwikkelaar volgens de CDA fractie de randjes van de verplichte omgevingsdialoog wel erg opgezocht en zijn ze niet serieus met omwonenden in gesprek geweest over het plan. Het is schrijnend dat Tilburgers die open staan voor woningbouw en betrokken zijn bij hun woonomgeving, zo weinig serieus genomen zijn in dit traject. Juist die mensen hebben we in Tilburg zo nodig.

Het CDA ziet hier een mooie kans om te bouwen aan gemeenschappen, om ‘meer voor elkaar te krijgen’, zoals het bestuursakkoord zegt. Dat doe je ook mét elkaar. Laat deze kans niet lopen. We hebben de wethouder dan ook opgeroepen dit plan aan te passen en een serieuze omgevingsdialoog op te starten.

Link naar video: https://fb.watch/j8h43xOUTh/

Volledige inbreng: Download hier

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.